Menu
Nákupní košík

Směrnice o ochraně osobních údajů

Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů upravuje nakládání s osobními údaji a opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a adaptačním zákonem k Nařízení, s cílem zajištění jednotného postupu při přijímání a realizaci opatření ochrany osobních údajů v podmínkách společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. --- Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zákazníka shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Směrnice o ochraně osobních údajů je ke stažení ve formátu PDF a obsahuje tyto kapitoly:

 1. ÚVOD
 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. BEZPEČNOST NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 5. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 7. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
 8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou ke stažení ve formátu PDF a obsahují tyto kapitoly:

 1. PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE
 2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVOD
 3. MARKETINGOVÉ SDĚLENÍ
 4. PRÁVO NA NÁMITKU
 5. DOBA, PO NÍŽ BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY
 6. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 7. PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ
 8. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY
 9. POUČENÍ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., IČO 61056456, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 43948.
Zpracovala: Mgr. Stanislava Andršová, jednatel
Vydala: Mgr. Stanislava Andršová, jednatel
Platnost: 25. 05. 2018

 

Související soubory