Menu
Nákupní košík

Kariérové poradenství v praxi| Lektor webináře: Mgr. Miroslav Vosmik

 Klikněte na obrázek a podívejte se na webinář.

Webinář si klade za cíl předat potřebné inspirace a pomůcku pro všechny pedagogy, kteří se tématům profesní orientace ve své praxi věnují. Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s problematikou kariérového poradenství a vzdělávání. Představí kurz skupinového kariérového poradenství, který vychází z mezinárodně ověřených metod profesní orientace a je upraven pro školní prostředí. Nepomine ani doplnění o aktivity a příklady z reálné praxe. Webinář je určen především kariérním a výchovným poradcům na ZŠ a SŠ, třídním pedagogům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ, školním psychologům, všem pedagogům, kteří se věnují profesní dráze svých žáků a zařazují do výuky témata profesní orientace, školním poradenským zařízením a také je vhodný pro ředitele/lky ZŠ a SŠ.

Více na toto téma naleznete i v publikaci Kurz skupinového karierového poradenství.