Menu
Nákupní košík

ABECEDA předškoláka | Lektorka webináře: Mgr. Lucia Ďuríčková

 Klikněte na obrázek a zhlédněte webinář.

Název webináře: ABECEDA předškoláka 

Podtitul:  ABECEDA předškoláka Kdy je předškolák připraven k psaní, čtení a počítání? Obsah webináře:

• Jak správně podněcujeme rozvoj grafomotorických dovedností? Kde je to nutné?

• Nejen pro zvládání matematiky je třeba, aby vědělo, co znamená vpředu, vzadu, nahoře, dole, vpravo, vlevo a pod.

• Jak dosáhnout dostačující úrovně zrakového vnímání, která je nutná pro nácvik čtení a psaní ve škole?

• Nejčastější úkoly při psaní a čtení je oslabená sluchová percepce. Jak správně rozvíjet u dětí předškolního věku sluchovou analyticko-syntetickou činnost?

Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především učitelkám/učitelům mateřských škol, asistentkám/asistentům mateřských škol, ředitelkám/ředitelům mateřských škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, webinář je také vhodný i pro asistenty pedagoga ZŠ a pro rodiče dětí ve věku 5 až 7 let, pro pomáhající profese, které přicházejí s dětmi tohoto věku do kontaktu.