Menu
Nákupní košík

Anglický jazyk SVP

Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
Anglický jazyk SVP
345 Kč
Cena bez DPH: 314 Kč
Publikace Anglický jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Využijí ji zejména pedagogové na druhém stupni, nicméně inspiraci pro práci v oblasti inkluzivního vzdělávání v ní najdou i asistenti pedagogů a další pedagogičtí pracovníci.

Publikace obsahuje kopírovatelné pracovní listy včetně

  • metodických pokynů,
  • zařazení do RVP,
  • časové dotace,
  • výčtu klíčových kompetencí apod.


FAQ (výběr)

Jak máme přistupovat k hodnocení žáků se speciálními vzdělávací potřebami v hodinách cizího jazyka?

Při hodnocení těchto žáků by měl být kladen důraz zejména na průběžné hodnocení jejich snahy a práce v hodině. Žáci by měli mít pocit, že je učitel jen „nezkouší“, ale že je vnímá po celou hodinu, jak pracují. Hodnocení nemusí být a ani nemá být formální, známkované. Žáci by měli dostávat zpětnou vazbu průběžně. Učitel by si měl poznamenávat chyby, které se objeví, a to jak obsahového, tak jazykového charakteru. Jazykové chyby, které nebrání porozumění, může učitel nechat bez opravy, aby nebyla narušena plynulost práce či komunikace. Je vhodné na ně upozornit až ve zpětné vazbě tím, že učitel shrne chyby pro celou třídu (skupinu) a nepenalizuje konkrétního žáka za chybu, ale upozorňuje na možná úskalí. V průběhu hodiny je stále třeba
žáky pozitivně motivovat, vyzdvihovat jejich úspěchy (i dílčí) a žáky chválit, aby zažili pocit úspěchu.

 

Existují nějaké postupy, jak lze co nejefektivněji aplikovat nové učivo do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Učitel by měl používat různé výukové strategie (navazovat na osvojené znalosti a dovednosti, dbát na kontext s novým učivem, volit různé strategie tak, aby zapojil žáky s různými styly učení, vést žáky ke kritickému myšlení a rozvíjet kreativní přístup k řešení různých problémů). Při všech činnostech musí mít učitel stále na paměti individuální možnosti žáků a jejich zájmy. Učitel by měl používat různé podpůrné strategie pro lepší pochopení obsahu a rozvoj jazyka (např. zvládnutí potřebné slovní zásoby — vytváření obrázkových slovníčků atd.) či postupně zvyšovat náročnost úloh atd.

  

Parametry
Editoři/Autoři Mgr. Petra Lexová, PhDr. Jitka Tůmová
Formát A4
Počet stran 72

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý