Barevný sníh

Dílčí vzdělávací cíle: posilování fyzické zdatnosti, procvičování barev, rychlá orientace v prostoru
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: PET láhve o objemu 1 l, barevné papíry

Ke hře budete potřebovat plastové litrové láhve od mléka (s širším hrdlem). Do každé láhve umístěte barevný papír, který ji „obarví“. Láhev se tedy stane žlutou, červenou apod. Všechny láhve rozmístěte do okolí do sněhu tak, aby byla vidět alespoň jejich část.

Před začátkem hry nechte děti projít celým územím. Upozorněte je, že zde jsou umístěny barevné láhve, kterých si mají všímat. Následně se všichni seřaďte do kruhu a pomocí příkladů či barevných karet si zopakujte barvy. Hru hrají všichni hráči najednou tak. Jejich úkolem je najít vámi vyslovenou barevnou láhev a doběhnout k ní.

Obměnou hry může být varianta, kdy k dané barevné láhvi doběhne jen ten, kdo má na sobě nějaké oblečení této barvy.

 

Krmítko

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rozvoj obratnosti a spolupráce, rozvoj matematických představ
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: dětské lopaty (kluzáky)

Nejprve si s dětmi povídejte o zvířatech v zimě a zmiňte se o životě ptáků. Společně proberte užitečnost krmítka a semínek, která se do něj dávají. Téma můžete využít i ve výtvarných činnostech.

Na louce či v zahradě vyznačte místo, které bude představovat krmítko. Počet krmítek uzpůsobte podle počtu hráčů. Pokud bude hrát nejvíce pět dětí, pak bude mít každé z nich jedno krmítko. Úkolem hráčů bude ve vymezeném území vytvořit ze sněhu pět koulí, které musí na kluzáku přepravit do krmítka. Komu se to podaří, může proces opakovat znovu.

V případě většího počtu dětí vytvořte stejně početné skupiny. Ve skupině budou hráči, kteří budou mít na starosti dopravu semínek do krmítka, a hráči, kteří budou ze sněhu vytvářet semínka.

Obměnou může být štafetový způsob hry, kdy vždy jen jeden hráč vytvoří pět semínek, doveze je do krmítka a vrátí se na startovní místo, kde lopatu předá dalšímu ze skupiny. Vítězí hráč či skupina, která v daném časovém intervalu přepravila nejvíce semínek.

 

Domečky

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rozvoj obratnosti, orientace v prostoru
Počet dětí: nejméně 5
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: kruhy, přehrávač s rychlejší písničkou

Na zemi v tělocvičně položte kruhy, které budou představovat domečky. Ponechte mezi nimi dostatečnou vzdálenost. Jejich počet musí být o jedna menší než počet dětí. Seznamte děti s pravidly.

Každý hráč bude mít za úkol se libovolně pohybovat mezi domečky po dobu, kdy hraje hudba. Jakmile přehrávač zastavíte, musí si všichni hráči najít domeček – stoupnout si dovnitř kruhu. V každém domečku může být právě jeden hráč. Jelikož je počet hráčů větší než počet domečků, hráč bez domečku vypadává.

V dalším kole odeberte jeden kruh, pusťte hudbu a hra pokračuje jako v minulém kole. Hru hrajete tak dlouho, dokud nevypadne předposlední hráč.

S menšími dětmi lze hru obměnit tak, že hráč bez domečku vypadává pouze na jedno kolo.

 

Kopaná

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností (využívání různého náčiní), rozvoj spolupráce
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: dvě branky, malá houbička na nádobí pro každé dítě

Rozdělte děti do dvou stejně početných skupin. Podle počtu dětí zvolte velikost hřiště a na dva protější konce umístěte branky. Hráčům vysvětlete pravidla. Hra probíhá mezi dvěma družstvy. Každé z nich má svou branku, kde ovšem nestojí brankář (tj. všichni hráči jsou v poli). Na hrací plochu umístěte pěnové houbičky.

Na smluvený signál píšťalky odstartujte hru. Obě skupiny se snaží ve vymezeném čase dokopat co nejvíce houbiček do soupeřovy branky. Zároveň ale mohou houbičky, které skončily v jejich brance, odkopnout pryč. Na houbičky nesmí sáhnout rukou, mohou do nich pouze kopat.

Po skončení časového intervalu skončete píšťalkou hru a spočítejte houbičky, které mají jednotlivá družstva v brance. Houbičky, které jsou kdekoli na hřišti, se do celkového skóre nepočítají. Vítězí družstvo s menším počtem houbiček ve své brance.