Přinášíme ukázku z pracovního listu s názvem OSLAVA DNE DĚTÍ ze zcela nového ročníku KuliFerdy pro školní rok 2024/25, konkrétně ze 4. dílu LÉTO. Inspirujte se...


OSLAVA DNE DĚTÍ

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho psychika – vyhledat dvojice stejných obrázků; uvědomovat si vlastní zájmy, koníčky a dovednosti a vyjádřit je slovně; sluchem rozlišit různé jazyky, zkusit napodobovat některá cizojazyčná slova

Dítě a ten druhý – aktivně komunikovat s druhými (povídat a naslouchat druhému); cítit sounáležitost s ostatními a hledat společné zájmy

Dítě a svět –mít poznatky o existenci jiných kultur a jazyků a projevovat o ně zájem

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Mezinárodní den dětí můžeme v mateřské škole využít k posilování sounáležitosti mezi dětmi, k rozvoji tolerance k různorodosti, citlivého přístupu k dětem s odlišným kulturním a jazykovým zázemím. Podpoříme tak začlenění těchto dětí do kolektivu, které může být zatíženo nejen jazykovou bariérou. Mluvíme s dětmi o tom, že každý je jiný (má jiný vzhled, vlasnosti, dovednosti a zájmy).

PL má zároveňza cíl ukázat, že můžeme hledat společné vlastnosti a zájmy, i když jsme odlišní. Probouzíme u dětí zájem o jiné země a kultury. Můžeme si s dětmi např. připravit "den ve stylu vybrané země" - připravit si typické jídlo pro danou zemi, zkoušet naslouchat používanému jazyku, zjišťovat, co v dané zemi roste, jaká zvířata tam žijí apod.


Pracovní sešity KuliFerda jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5-7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti

Texty pochází z metodické karty, která je součástí bonusu pro učitele u produktu KuliFerda (5-7 let) - SADA pracovních sešitů.

Stáhněte si Kuliferdův e-book >>ZDE<<.