Předškolní vzdělávání v kostce je neocenitelným průvodcem pro všechny pedagogy, kteří chtějí efektivně pracovat s dětmi v mateřské škole a připravit je na další vzdělávací etapy.

Nová publikace s názvem "Předškolní vzdělávání v kostce" v kroužkovém šanonu formátu A5 představuje komplexní průvodce pro pedagogy působící v mateřských školách. Tento průvodce nabízí ucelený přehled o předškolním vzdělávání, poskytuje nezbytné informace, principy a stanovuje cíle spojené s efektivní prací s dětmi v tomto věku.

Publikace je koncipována tak, aby podpořila pedagogy v jejich každodenní práci a umožnila jim rozvíjet všechny oblasti dítěte prostřednictvím cílených aktivit a doporučení. Obsahuje návody pro postupné zvyšování náročnosti aktivit a inspirace pro tvorbu vlastních příprav a portfolia, což přispívá k pestrosti výuky a vzdělávání dětí.

Autorka publikace zdůrazňuje klíčovou roli efektivní práce pedagoga v mateřské škole pro úspěšný přechod dítěte do základní školy a jeho motivaci k dalšímu vzdělávání. Kromě praktických rad a tipů se publikace věnuje i teoretické části, která poskytuje základní informace, principy a cíle předškolního vzdělávání.

Publikace je navržena v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a přináší ucelený přehled o předškolním vzdělávání. Pro pedagogy je k dispozici možnost prohlédnout si ukázky a prolistovat publikaci prostřednictvím odkazu:

 

https://bit.ly/4cOEYxV

 

Vzhledem ke svému obsahu a zaměření je publikace "Předškolní vzdělávání v kostce" neocenitelným průvodcem pro všechny pedagogy, kteří usilují o efektivní práci s dětmi v mateřské škole s cílem je připravit na další vzdělávací etapy a úspěšný život.https://www.raabe.cz/predskolni-vzdelavani-v-kostce