Nová publikace nabízí inovativní přístup k rozvoji dětí předškolního věku skrze kooperativní činnosti.

 

Nakladatelství RAABE se opět spojilo s oblíbenými autory a byla uvedena na trh nová metodická příručka s názvem "Kooperativní činnosti v předškolním vzdělávání", která přináší revoluční přístup k podpoře spolupráce a kooperace u dětí v předškolním věku.

Publikace se vyznačuje jedinečností díky kombinaci zkušených lektorů, kteří propojují teorii s praxí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Zaměřuje se zejména na rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím kooperativních činností, s důrazem na rozvoj komunikace mezi dětmi, podporu spolupráce a rozvoj prosociálních dovedností.

PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. a Mgr. Ondřej Koželuh, přinášejí ucelený pohled na využití kooperativních aktivit v prostředí mateřských škol a možnosti jejich rozvoje v raném dětství. Obsah zahrnuje informace o různých aspektech využití kooperativních činností, inspirativní příklady aktivit, her a cvičení zaměřených na podporu kooperativních dovedností u malých dětí.

Tato publikace je určena především učitelkám a učitelům mateřských škol, kteří hledají nové inspirace pro svou práci s dětmi, a studentům pedagogických oborů. Je cenným zdrojem informací a nápadů pro všechny, kteří se zajímají o rozvoj dětí v raném věku prostřednictvím kooperativních aktivit.

Pro více informací a nákup této inovativní publikace navštivte naše webové stránky.


https://www.raabe.cz/kooperativni-cinnosti-v-predskolnim-vzdelavani