Jaká je pravděpodobnost, že máte ve třídě nadaného žáka?


Uvádí se, že v populaci jsou 2–3 % nadaných. Gaussova křivka IQ vyjadřuje rozložení hodnot IQ (inteligenčního kvocientu) v populaci.

Většina obyvatel podle Gaussovy křivky (tj. přes 50 %) odpovídá hodnotám IQ mezi 90 a 110.

K měření IQ se používají tzv. testy inteligence. Jde o standardizovaný test, který má změřit inteligenční kvocient jedince.

V ČR oficiální testování IQ zajišťuje Mensa ČR.


Návod, jak testování objednat a další inspirace a tipy, jak pracovat s nadaným žákem ve výuce, najdete v následujících kapitolách publikace Nadaný žák na 1. stupni ZŠ.PŘÍKLAD Z NAŠÍ ŠKOLY:

Při posledním testování na naší ZŠ bylo diagnostikováno 39 nadaných žáků (na škole je k 30. 6. 2023 celkem 657 žáků). U některých z nich to vyučující předpokládali. U několika žáků byli pedagogové velmi překvapeni. Myslím si, že testování Mensy k vyhledávání nadaných žáků je právě proto důležité. Učitel není psycholog a může se stát, že se zmýlí v diagnostice žáka. Nadaný žák se nemusí projevovat aktivitou, přehlídkou znalostí a ochotou spolupracovat. Jeho nadání se může týkat jen určité oblasti, naopak v jiných oblastech může mít problémy. Záleží i na jeho osobnosti, může být např. nejistým introvertem, může být sociálně nezralý apod. Každé nadané dítě je prostě úplně jiné a jinak se projevuje.


Více v publikaci autorky Mgr. Jany Rohové s názvem Nadaný žák na 1. stupni ZŠ.