WEBINÁŘ ZDARMA: Jak na projektové vzdělávání v praxi mateřské školy?

Datum: pondělí 9. 10. 2023 od 17 hodin

Lektorka: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., Mgr. Alena Pokorná

Akce se koná v rámci #ERASMUSDAYS.


REGISTRACE


Anotace webináře:

Webinář se zaměřuje na projektové vzdělávání v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti, jež jim umožní položit kvalitní základ pro uplatnění projektového vzdělávání v praxi. Budou představeny příklady dobré praxe z mateřských škol.     


Obsah webináře:

       1. Principy vzdělávací strategie
       2. Didaktická stránka projektového vzdělávání
       3. Příklady dobré praxe. Ukázky pocházejí z činnosti mateřských škol zapojených do ERASMUS+ projektu Learning by Doing a jsou doplněny komentáři učitelů, kteří projekty realizovali ve svých mateřských školách.
       4. Představení kurzu Nové metody pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání
       5. Doporučení na další metodickou podporu. 


       Pro koho webinář doporučujeme:

       Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.