Kdo jsem

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností a obratnosti, rozvoj představivosti, rozlišování typických projevů některých zvířat

Počet dětí: nejméně 6

Délka realizace: 30 minut

Pomůcky: neprůhledná krabička, obrázky zvířat

 

Do krabičky uložte obrázky zvířat. Můžete použít vždy jeden obrázek z dvojice pexesa, případně je vlastnoručně nakreslit. Záleží na vás, jestli dětem omezíte zvířátka na domácí druhy, nebo zařadíte i zvířata cizokrajná. Jedinou podmínkou je, aby děti zvířata znaly a dokázaly je jednoduše předvést.

 

Hrajete-li hru s menšími dětmi, je vhodné si před aktivitou obrázky všech zvířat ukázat, pojmenovat a předvést.

 

Postavte se s dětmi do kruhu a vyberte jednu jim známou písničku. Vysvětlete pravidla hry: Všichni společně zpívají píseň a zároveň si předávají krabičku po kruhu. Jakmile se píseň dozpívá, dítě, kterému zůstane krabička v ruce, ji otevře a vylosuje jeden z obrázků zvířat. Jeho úkolem je toto zvíře pantomimicky předvést. Jakmile ostatní uhodnou, hra pokračuje, dokud nejsou předvedena všechna zvířátka.

 

Letadlo

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rozvoj jemné motoriky, orientace v prostoru, rozvoj matematických představ

Počet dětí: není omezen

Délka realizace: 30 minut

Pomůcky: papír pro každé dítě

 

Jako motivaci k následující hře si s dětmi složte papírovou vlaštovku. Každé dítě se tak promění v pilota letadla, které bude létat po světě. Téma můžete navodit povídáním o tom, jestli děti někdy letěly letadlem a kam to bylo. Poté společně vyzkoušejte, jak vytvořené vlaštovky-letadla létají.

 

Vyznačte lanem startovní čáru, odkud se děti snaží svými vlaštovkami dohodit co nejdál. Společně porovnávají, čí vlaštovka doletěla nejdál, nejblíž atd.

 

Hrací území vymezte pomocí lana, přírodních či osobních věcí. Bude představovat celý svět. Dávejte dětem instrukce, kam mají svým letadlem doletět – na lavičku, pod keř, ke stromu, za strom, na keř, okolo lavičky atd. Létat mohou i pozpátku.

 

Po chvilce létání se děti posadí do kruhu a podle pokynů si letadlo pokládají před sebe, za sebe, na hlavu, na bříško, vedle sebe, pod zadeček apod.

  

Na kominíka

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj obratnosti, procvičování rychlé reakce na podnět, rozvoj dovednosti osvojit si krátký text

Počet dětí: nejméně 6

Délka realizace: 10 minut

Pomůcky: jakýkoli klobouk

 

Říkadlo:

Kominíku, dej mi křídu,

já si pro ni zítra přijdu.

Přijď si někdy z neděle,

kominík ti namele.

 

Nejprve si s dětmi vyprávějte o kominickém řemesle, o komínech, pořekadlech i oblečení a naučte se říkadlo „Kominík” od Josefa Lady. Až ho všichni umí nazpaměť, posadí se do kruhu tak, aby seděl jeden vedle druhého. Vyberte dobrovolníka, který si nasadí na hlavu klobouk.

 

Všechny děti mají zavřené oči a říkají říkanku, zatímco dítě-kominík obchází kruh sedících dětí. Jakmile je vyřčen poslední verš (kominík ti namele), je klobouk předán nejblíže sedícímu dítěti. To musí co nejrychleji vstát a pokusit se chytit kominíka, než oběhne celé kolo sedících dětí a usedne si na jeho místo. Pokud se mu to podaří, vrací se na své místo. V opačném případě se stává kominíkem.