Jóga vyjadřuje spojení fyzického těla a psychiky v harmonický celek. Napomáhá k harmonickému soužití se svým okolím a přírodou. Jedná se o komplexní systém, který zahrnuje životosprávu a hygienu, cvičení tělesných poloh, dechových cvičení, techniky pro zlepšení koncentrace a meditační techniky (Luhanová, Tajovská 2012). Dospělí dlouhodobě cvičí jednotlivé pozice a sestavy. Naopak dětská jóga musí být hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná.

Inspirujte se v naší nové publikaci Jóga pro děti – Jógohrátky se zvířátky, jejíž autorkou je Mgr. Klára Tůmová, DiS.


Dětská jóga

Při cvičení vedeme děti ke spolupráci a nezařazujeme soutěže. Indické názvy jsou pro děti přeloženy do mateřského jazyka, aby jim jejich pojmenování bylo srozumitelné a blízké. Při cvičení pracujeme s dětskou představivostí a fantazií. Využíváme například pohádky, říkanky a básničky (Nikodemová 2014). Délka praktikování jednotlivých pozic je kratší. Účinek ásan nastupuje mnohem rychleji než u dospělých. To souvisí s krevním oběhem dětí, který je znatelně menší než u dospělých. Zároveň děti ještě nemají takovou sílu, a proto je pro ně náročné dělat některé cviky delší dobu (Bannenberg 2011). Také sestavy jsou kratší a méně náročné (Nikodemová 2014). Pro uvolnění potřebují děti podstatně kratší časový úsek než dospělý jedinec. Srdce a krevní oběh se dříve stabilizují a záplava myšlenek je na rozdíl od dospělých mnohem menší (Bannenberg 2011). Pokud vedeme cvičení pro dospělé, vystačíme si se slovy. Při cvičení s dětmi do deseti let jsou důležité názorné ukázky. Vhodné je využití tematicky laděných obrázků. Mohou to být karty, dětské výkresy, různé fotografie a další. Uplatnění při cvičení také najdou hračky a plyšová zvířata. Doporučuje se zapojení výtvarné činnosti (malování, modelování, práce s přírodními materiály atd.) a zařazení hudby (Orffových nástrojů, např. triangl, dřívka) (Nikodemová 2011).


Podmínky pro cvičení

Před samotnou realizací jógy je potřeba zajistit vhodné podmínky pro cvičení. Jejich správným vytvořením prohloubíme blahodárné účinky jógy a cvičení pro nás bude radost.

  • vhodné místo (teplá a vzdušná místnost)
  • klidné prostředí
  • pohodlné oblečení
  • dostatek prostoru
  • pravidelné cvičení
  • podložka na cvičení
  • dodržovat pitný režim
  • cvičit 1–2 hodiny po jídle
  • plynulá návaznost pozic


Přínos dětské jógy

Zdokonaluje tělesné schopnosti a duševně cvičence rozvíjí (Bannenberg 2011). Napomáhá dětem lépe vnímat své tělo (Luhanová, Tajovská 2012), překonávat své hranice a získávat nové zkušenosti (Bannenberg 2011). Jóga dětem přináší pocity radosti, pohyb a sebevědomí. Napomáhá ke správnému držení těla. Pozitivně ovlivňuje spánek, pozornost, paměť, přispívá k psychické pohodě. Učí respektovat sebe i ostatní. Posiluje děti pro lepší zvládání stresu (Luhanová, Tajovská 2012).


Ukázka pochází z publikace Jóga pro děti – Jógohrátky se zvířátky, jejíž autorkou je Mgr. Klára Tůmová, DiS.