Pověst je příběh založený na určitém historickém podkladě, jeho jádro je pravdivé – a je ozvláštněn nějakým nadpřirozeným jevem či bytostí. Začarovaná místa, tajemné postavy, kouzla, jevy a záhady nás neustále přitahují a pověsti o nich se vyprávějí již po mnoho generací.

Přinášíme ukázky z pracovního sešitu KuliFerda - Pohádky a pověsti a publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od podzimu do zimy.


Legendami opředená je Praha, naše hlavní město. Jedním z nejpamátnějších míst českého národa je pražský Vyšehrad. Pověst praví, že právě odtud pronesla kněžna Libuše svou slavnou věštbu – „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká!“ –, a předpověděla tak Praze vskutku slibnou budoucnost. Vyšehrad se objevuje i v další známé české pověsti – o Bivojovi, odvážném silákovi. Právě tam prý přinesl na zádech divokého kance, svými svaly okouzlil Kazi, sestru Libuše, a  založili spolu další kmen. Ale kde by byla slavná kněžna Libuše a neohrožený Bivoj bez praotce Čecha, legendárního prapředka všech Čechů? Ten podle pověsti stanul na hoře Říp, vystupující z rovin jižně od Roudnice nad Labem, rozhlédl se po okolní krajině „mlékem a strdím oplývající“ a rozhodl se, že to bude nový domov jeho lidu.

Ať už jsou to pověsti známé celému národu jako ty, které zmiňuje i tato publikace, nebo pověsti čiště lokální týkající se jedné tůňky, stromu nebo zvonu, rozhodně stojí za to je vyprávět dál dalším generacím. Představují nehmotné bohatství národa, které by nemělo jen tak zmizet…


Mikuláš

Čas čertů a Mikulášů se nám časově kryje s adventem, ale v mateřských školách bývá zvykem, že si nejdříve důkladně prožijeme čertovské radovánky a po nich se začneme chystat na Vánoce. V mnoha rodinách jsou čert a Mikuláš radostně očekáváni rodiči, kteří čerta používají i po zbytek roku jako strašidlo, když si nevědí se svým dítětem rady. Bohužel, snad už pouze výjimečně, ale stále se lze setkat s touto tendencí i v mateřské škole. Pro děti pak může být zážitek z Mikuláše stresem a traumatem, na které si nesou negativní vzpomínky po celý život. V tomto směru by se mateřská škola měla stát jakousi osvětou pro rodiče i děti. Měla by dětem umožnit, aby si samy zkusily být čerty i anděly, aby si k těmto postavám zachovaly úctu, ale ztratily strach. Měli bychom zajistit jakousi prevenci proti psychickým úrazům způsobeným tímto lidovým zvykem. K tomu nám může vedle jiných činností pomoct, když zkusíme hledat odpovědi na tyto otázky:

 • Kdo je to vlastně čert a kdo je anděl?
 • Kde je můžeme najít?
 • Co dělají, čím se živí, z čeho se radují, co jim vadí, jakou hudbu poslouchají, jaké písničky si zpívají, jak se jmenují?
 • Jaké to je, být andělem?
 • Jaké to je, být čertem?
 • A kdo jsem já? Jsem anděl, nebo čert?
 • Co je na světě andělské a co je čertovské?
 • Kdo je Mikuláš a proč nás obdarovává?


Příležitosti k učení – hlavní vzdělávací cíle:

Děti se v tématu mohou učit:

 • rozlišovat dobro a zlo,
 • sbírat informace a pracovat s nimi,
 • rozlišovat protiklady (rychlý–pomalý, tichý–hlučný, hodný–zlobivý atd.),
 • všímat si negativních i pozitivních jevů ve svém okolí,
 • rozvíjet fantazii a představivost,
 • rozvíjet kritické myšlení,
 • orientovat se v hodnotách,
 • vytvářet si pozitivní sebepojetí,
 • cítit se v prostředí mateřské školy bezpečně,
 • ovlivňovat situace, ve kterých se nacházejí,
 • rozvíjet a zpřesňovat smyslové vnímání,
 • rozvíjet řečový projev, obohacovat slovní zásobu o nové pojmy,
 • rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti,
 • rozvíjet praktické dovednosti a tvořivé sebevyjádření.


Příležitosti k setkávání s hodnotami:

Děti se mohou setkávat s hodnotami:

 • dobro a zlo,
 • pozitivní sebepojetí,
 • důvěra a bezpečí.


Prostor pro samostatnost:

Děti by měly mít možnost se samostatně vyjádřit k tomu, co je správné a co je špatné, a tříbit si své názory vzájemnou diskusí, učitelka by neměla zasahovat poučováním, spíše vytvářet situace, které by dětem přiblížily zkoumané téma. Pokud se dítě zeptá, jestli existují čerti či andělé, neměla by mu učitelka lhát, ale ponechat mu prostor pro vlastní vysvětlení, vytvoření vlastní hypotézy. (Například: „Nevím, znám jen ty, co chodí na Mikuláše, a pak čerty a anděly z pohádek a knížek. Jestli existují ještě jiní, na to ti opravdu nemůžu odpovědět, já jsem jiné nepotkala.“)


Rizika:

 • strašení dětí,
 • příliš popisný a jednostranný výklad,
 • manipulace ze strany učitelky či rodičů (např. „slib Mikulášovi, že už budeš jíst polévku“).


Pracovní listy ke stažení a tisku:

 • Dokresli anděla - Nakresli oblouček a tím dotvoř andělovi tělo.
 • Mikulášova berla - Umíš pěkně zatočit Mikulášovu berlu? Poznáš, které zatáčejí vpravo a které vlevo?
 • Legenda o Mikulášovi - Poslechni si příběh o svatém Mikulášovi. Zkus ho poté podle obrázků vyprávět sám.

Pracovní listy stáhnete ve formátu PDF >>ZDE<<.


Ukázky pochází z pracovního sešitu KuliFerda - Pohádky a pověsti a publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od podzimu do zimy.