Nabízíme aktivity pro předškolní děti inspirované podzimním obdobím z publikace Čtyři roční období – PODZIM. Tentokrát se zaměříme na aktivity související s roztomilými zvířátky - ježky. Načerpejte inspiraci a zahrajte si s dětmi aktivity související s aktuálním ročním obdobím.


Ježek dupe, ježek spí

Aktivitu můžeme začít tím, že si na zahradě povídáme o tom, jak se příroda připravuje na příchod zimy. Ježek je dětem blízký z pohádek o krtkovi. Ideální je, když děti ježka viděly. Aktivita je určena pro skupinku 10 i více dětí.

Čas: 20 minut

Vzdělávací cíl: rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti)

Pomůckykošík, listy ze stromu, maňásek ježka, bubínek s paličkou

Příprava: Den předem s dětmi nasbíráme na zahradě listí, dáme ho do košíku a připravíme ho s maňáskem na koberec.

Básnička:

Ve spadaném listí v trávě

běhá ježek s ježčaty.

Záda jako jehelníček,

na bříšku je nahatý.

Popis aktivity:

Na koberci v prostoru herny se s dětmi uchopíme za ruce, utvoříme kruh a posadíme se. Přineseme koš plný listí v něm ježka (maňásek). Zahrajeme s ním malou etudu: ježek spí zahrabaný v listí, vyprávíme příběh o ježkovi: "Ve spadaném listí v trávě běhá ježek  s ježčaty. Záda jako jehelníček, na bříšku je nahatý." Vyzveme děti, aby se přidaly, a znovu básničku několikrát zopakujeme. Následně děti vyzveme, aby si společně zahrály hru Na ježky. Za doprovodu hry na bubínek děti běhají po herně a dupou jako ježek. Když bubínek ustane (poslední úder je výraznější - signál, že je konec běhu), lehnou si na koberec, schoulí se do klubíčka a "spí". Šeptáme: "Tiše, tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí." Chodíme mezi dětmi tiše, šeptem opakujeme říkanku. Signálem bubínku děti probudíme, aktivity běhu a spánku vícekrát prostřídáme.

 Reflexe:

Košík s listím vzbudil u dětí zvídavost, při básničce měly možnost si sáhnout na jemné bříško ježka a pohladit ho. Záleží na konkrétní skupině dětí a době, kdy aktivitu s dětmi děláme. Je vhodné nechat děti vyjadřovat svoje postřehy k ježkovi (jestli už ho někdo viděl živého, jaký je, čím se živí - co mu chutná). Po skončení hry jsem děti ocenila, že se všem podařilo běhat tak, že to nikoho nebolelo.

Další doporučení:

Při hrách podobného typu máme s dětmi zavedeno pravidlo, že si hrajeme tak, aby to nikoho nebolelo. Před touto pohybovou hrou, kdy děti běhají po herně, si toto pravidlo vždy připomeneme (běhejte, dupejte, ale tak, aby to nikoho nebolelo). Při signálu bubínku na probuzení je vhodné dbát na to, aby nebyl signál příliš hlasitý, aby se děti nelekly. 


Ježek – společné dílo

Doporučený počet dětí4-6 

Vzdělávací cílrozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

Čas: 20 minut

Pomůckyubrus, vlhký hadřík, prstové barvy (hnědá), miska, štětce, voskovky, nůžky, gumové masážní míčky (s bodlinkami), papíry velikosti A4, papír velikosti A3 nebo i větší lepidlo

Příprava: Na velký formát papíru si předem nakreslíme tělo ježka a přichystáme pracovní plochu. Jednoho ježka můžeme zhotovit na ukázku.

Jak na to:

Začneme básničkou s pohybem:

JEŽEK

Leze ježek,

leze v lese,

jablíčko si domů nese.

Děti v lese běhají,

ježka všude hledají.

Ježek píchá do všech stran,

já se chytit nenechám.

Děti v lese běhají,

ježka všude hledají.

Do listí se zahrabal,

stočil se a potom spal.

Popis aktivity:

Děti leží na zemi a spí jako ježci, postupně je obcházíme a po zádech jim přejíždíme gumovým míčkem. Jakmile obejdeme všechny děti, míček jim dáme ke zkoumání a dalším hrám a dále se již věnujeme hlavní aktivitě. Děti seznámíme s ježkem, kterého budeme používat jako vzor (nebo máme maňáska, model, obrázek). Bereme si je ke stolečku individuálně. Natřeme dítěti prstovou barvou dlaň, dlaň dítě obtiskne na papír. Tento postup opakujeme několikrát, než se prostřídají všechny děti. Po zaschnutí jednotlivé obtisky dlaní po obvodu vystřihneme. Opět si děti postupně bereme ke stolečku, část vystřiženého obtisku dlaně děti natřou lepidlem a obtisk přilepí na tělo ježka. Lepíme tak dlouho, až má ježek pokryté tělo bodlinkami. Voskovkou děti domalují oko a čumáček.

Reflexe:

Některé děti si nechtěly nechat pomalovat ruce, bály se. Nenutili jsme je, nepřemlouvali, pouze jsme je nechali stát u stolečku, aby pozorovaly ostatní děti, které spolupracovaly. Po chvilce se děti většinou osmělily a aktivitu zdárně dotáhly do konce. Při práci s lepidlem jsme dětem v případě potřeby pomáhali. Přestože se jedná o dvě činnosti – práce s barvou a s lepidlem –, dají se obě aktivity uskutečnit v jednom dni.

Další doporučení:

Je možné udělat ježka také tak, že děti rovnou obtiskují dlaně na velký formát s předkresleným tělem ježka. Tato varianta je jednodušší, odpadá práce s lepidlem.


Ukázka pochází z publikace Čtyři roční období – PODZIM autorek Bc. Markéta Košťálová, Stanislava Kociánová, Mgr. Markéta Kubecová, doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.