Menu
Nákupní košík

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Monografie od renomované autorky Marie Vágnerové je psána čtivým a srozumitelným jazykem, který prezentuje české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby.

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Monografie od renomované autorky Marie Vágnerové je psána čtivým a srozumitelným jazykem, který prezentuje české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby.

WEBINÁR
459 Kč
Cena bez DPH: 459 Kč
Webinár

Monografie Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití je psána čtivým a srozumitelným jazykem, který prezentuje české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby. Kreslení je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v něm psychický vývoj dětí a jeho rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má své zákonitosti. Změny ve znázorňování některých věcí se projevují v určitém období a patří k signálům dosažené vývojové úrovně. Vzhledem k tomu se kresba stává jedním z diagnostických kritérií a je třeba naučit se ji správně posuzovat. Kniha nabízí možnost, jak dětské kresbě lépe porozumět.

Slovo autorky:

"Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordinaci ruky a oka. Její rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má, stejně jako ostatní dětské projevy, i své zákonitosti. Změny ve znázorňování něčeho se projevují v určitém období a jsou jedním ze signálů dosažené vývojové úrovně. Vzhledem k tomu se stávají jedním z diagnostických kritérií. Kresbou dítě svému okolí také něco sděluje, např. jak chápe vztahy s různými lidmi, co je pro ně důležité, ale i to, čeho se bojí. V dětské kresbě se může odrazit i emoční stav dítěte, jeho radosti i obavy, které prožívá. Děti dovedou různé pocity graficky znázornit, někdy je to pro ně jednodušší, než kdyby o nich měly mluvit. Kresba je sdělením, které nemá obvyklou podobu a je třeba se ji naučit správně posuzovat. To není tak snadné, jak by se na první pohled zdálo, je třeba respektovat určitá pravidla. Kniha nabízí možnost, jak dětské kresbě lépe porozumět."

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Z vyjádření odborníků:

Jedná se o zevrubně pojatý text, který uceleným a srozumitelným způsobem prezentuje české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby. Kniha svým zaměřením zaplňuje mezeru v příslušné oblasti psychologie, jež byla českou odbornou literaturou dlouhodobě poměrně značně opomíjena. Rozsáhlá bibliografie, z níž text vychází, vypovídá o tom, že autorka využila prakticky veškeré relevantní a běžně dostupné české a zahraniční publikace, které k danému tématu vznikly. (…)

Monografie Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití je psána čtivým a srozumitelným jazykem. Její hlavní cílovou čtenářskou skupinu představují kliničtí a poradenští psychologové, psychoterapeuti, učitelé a ostatní pedagogové, dětští lékaři a studenti příslušných vědních oborů. Nepochybně však zaujme i širší čtenářskou obec, zejména dětské vychovatele a rodiče dětí sledovaných věkových skupin. 

Doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
vědecký pracovník Psychologického ústavu AVČR, VŠ pedagog

 

(…) Velmi důležitou částí publikace je kapitola Vývoj kresby za nestandardních okolností, ve které se zaměřuje na vlivy různých postižení (mentální, ADHD, zrakové a pohybové) na vývoj kresby. Takové zpracování dosud chybělo a jednotlivé poznatky byly roztříštěné.

Kapitola Diagnostické možnosti kresby obsahuje nejen přehled vývoje nejužívanějších kresebných testů, ale přináší i novou verzi testu kresby lidské postavy /psa, domu pro děti předškolního a školního věku. Nová verze testu lidské postavy – zkrácení hodnocení a nové normy, stejně jako nový test domu a psa jsou pro praxi značným přínosem a právě pro to, že jsou zpracovány na naší populaci, jsou v diagnostické baterii velmi dobře využitelné.(…)

Publikace je, ostatně jako vždy u této autorky, navzdory velkému množství informací, velmi přehledná, psaná čtivě a přitom věcně.                                             

PhDr. Jana Procházková
klinický psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog

 

Stručný obsah:

  1. Dětská kresba a její psychologický význam
  2. Průběh vývoje kreslířských schopností
  3. Vztah mezi porozuměním kresbě a vlastní kreslířskou produkcí
  4. Vývoj kresby lidské postavy
  5. Kresba jako prostředek k vyjádření pocitů a postojů
  6. Neuropsychologie kreslení
  7. Vývoj kresby za nestandardních okolností
  8. Diagnostické možnosti kresby
  9. Kresba jako prostředek k hodnocení osobnosti a emočního stavu
  10. Kresba rodiny
Parametry
Editoři/Autoři prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Formát A5
Počet stran 218

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam