Menu
Nákupní košík

Vztahy a nástrahy ve školní třídě

Publikace se věnuje třídě jako sociální skupině s akcentem na začlenění žáků s SVP, žáků se sociálním či kulturním znevýhodněním a s tím souvisejícím problémem prevence rasismu a xenofobie.

Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě
Vztahy a nástrahy ve školní třídě

Publikace se věnuje třídě jako sociální skupině s akcentem na začlenění žáků s SVP, žáků se sociálním či kulturním znevýhodněním a s tím souvisejícím problémem prevence rasismu a xenofobie.

399 Kč
Cena bez DPH: 399 Kč

Začlenění a akceptace žáků s SVP v rámci školní třídy s sebou může přinášet různá, často těžko předvídatelná úskalí. Úspěšné začlenění těchto žáků je pravděpodobnější, pokud učitel při výchovně-vzdělávacím procesu nepodceňuje práci se skupinou, její dynamikou a vztahovou rovinou.

Této problematice je věnována i naše publikace Vztahy a nástrahy ve školní třídě, která se věnuje třídě jako sociální skupině s akcentem na začlenění žáků s SVP, žáků se sociálním či kulturním znevýhodněním a s tím souvisejícím problémem prevence rasismu a xenofobie.

Obsah:

1. Vztahy ve třídě s akcentem na děti s SVP

Předkládaný text se zaměřuje na základní teze tzv. společného vzdělávání v kontextu školní třídy. Pokouší se představit zákonitosti třídy jako sociální skupiny. Obě tyto problematiky souvisí s vnímáním heterogenity, pokud nedojde k jejich propojení, stává se obtížným i začlenění žáka s potřebou podpůrných opatření do školního kolektivu. Sociální klima třídy netvoří pouze žák se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i děti intaktní. Důležitým spolutvůrcem klimatu je učitel ve spolupráci s asistentem pedagoga, jejichž postoje a přístup mohou k začlenění takového žáka přispívat.

2. Žák se sociálním nebo kulturním znevýhodněním ve školní třídě

Příspěvek se snaží nahlédnout na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nezdravotního charakteru – těch, u nichž do vzdělávání vstupuje sociální nebo kulturní znevýhodnění, odlišné životní a jiné kulturní podmínky. Přináší základní orientaci v problematice i typy pro vlastní práci.

3. Prevence rasismu a xenofobie

Příspěvek se snaží uchopit téma prevence rasismu a xenofobie. Jedná se o potřebnou, ale citlivou problematiku, často související s otevíráním argumentačního a konfrontačního prostoru. Text hledá oporu v kurikulárních dokumentech, zákonech i metodických pokynech. Snaží se odhalit teoretickou základnu, jejíž znalost je nutná pro preventivní práci, a přináší i tipy na techniky, které toto téma pojímají interaktivně.

Ediční řada Management třídy se věnuje problematice efektivního řízení třídy, jehož úspěšné zvládnutí je pro učitele jednou ze základních podmínek pro dosažení cílů vyučování. V publikacích této ediční řady najdete například odpovědi na otázky: Jak funguje třída jako sociální skupina a jak pracovat s její hierarchií? Jak optimálně nastavit pravidla třídy, aby co nejlépe fungovala? Jak nastavit systém motivačních aktivit i intervenčních postupů? Publikace přinášejí četné příklady z praxe a řešení modelových problémových situací.

Ediční řada Management třídy obsahuje tyto publikace: Asistent pedagoga a klima třídyVztahy a nástrahy ve školní třídě a Učitel a práce se třídou.


Parametry
Editoři/Autoři Mgr. Zdenka Ženatová
Formát A4
Počet stran 120

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam

Související články z Magazínu Raabe