Šablony OP VVV

Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev OP VVV z produkce Nakladatelství Raabe

 

Výzva: 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (NOVÉ) 

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy, školní družiny a kluby, střediska volného času

 

Aktivity pro základní umělecké školy

 

Výzva: 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Aktivita č. 5: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

 

Anglický jazyk

  

DOPORUČUJEME: Převyprávěné příběhy v cizím jazyce (členěno podle úrovně znalosti jazyka) nabízí Raabe na Slovensku.

 

Aktivita č. 6: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

 

Výzva: 02_17_044 Šablony pro SVČ (střediska volného času)

 

 

Výzva: 02_18_046 Implementace místních akčních plánů I

 

Metodicko-didaktické publikace pro pedagogy, asistenty a rodiče zaměřené na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka:

 

Pracovní sešity pro děti a žáky k prodlouženému výkladu nebo doučování:

 

Výzva: 02_16_022 a 02_16_23 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy

 

Opravdu je možné "ze šablon" zakoupit odborné publikace?

Citujeme z webu MŠMT:

"Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.

Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku."

Celý článek zde >>

 

MŠMT plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství:

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940