Menu
Nákupní košík

Balík pro mateřinky

VÝHODNÝ BALÍK osmi vybraných komplexních metodik pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! VIP CENA 1 840Kč (z původní ceny 3192Kč).

VÝHODNÝ BALÍK osmi vybraných komplexních metodiky pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! Vybrané komplexní metodiky přinášejí praktické náměty pro práci s dětmi, podporují rozvoj klíčových kompetencí dětí, nabízejí aktivity a činnosti i metodickou podporu pro učitelky v MŠ. Šetří čas vynaložený na vyhledávání a vymýšlení nových aktivit, námětů na činnosti a hry. 

Původní cena = 3 192 Kč, NOVÁ CENA pouze 1 840 Kč (ušetříte 1 352 Kč :). Cena jedné knihy je v balíku jen 230 Kč.

SOUČÁSTÍ BALÍKU PRO MATEŘINKY JE I NOVINKA 2024 - Kooperativní činnosti v předškolním vzdělávání


INFORMACE O JEDNLOTLIVÝCH PUBLIKACÍCH:

1. NOVINKA BŘEZEN 2024: Kooperativní činnosti v předškolním vzdělávání jsou metodickou příručkou, která se zaměřuje na podporu spolupráce a kooperace u dětí v předškolním věku. S důrazem na rozvoj komunikace mezi dětmi, podporu spolupráce a rozvoj prosociálních dovedností, nabízí tato publikace ucelený pohled na využití kooperativních aktivit v prostředí mateřských škol a možnosti jejich rozvoje v raném dětství. Publikace reflektuje současné integrované přístupy k práci s dětmi předškolního věku v souladu s RVP PV. Obsahuje informace o různých aspektech využití kooperativních činností, přináší inspirativní příklady aktivit, her a cvičení zaměřených na podporu kooperativních dovedností u malých dětí.

2. Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je didaktický materiál pro pedagogy předškolního věku. V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy. V metodické části jsou vytyčeny obecně platné metodické poznámky a důrazy, zmíněna jsou zde i doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. Praktická část nabízí řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky. Pedagogové zde naleznou rozličné nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost.

3. Publikace Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Důraz klade na rozvoj smyslů, jako základu poznávání předškolních dětí, přináší však i mnohé podněty pro rozvoj dalších  oblastí - pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči. Publikace nabízí příklady aktivit, her, činností a metodických řad pro rozvíjení jednotlivých poznávacích (kognitivních) procesů dětí. Naleznete zde příklady dvou integrovaných bloků, které propojují jednotlivé kognitivní oblasti (např. smysly, paměť, fantazii…) a současně dětem přibližují krásu české literatury.

4. Publikace Metody a aktivity dramatické výchovy v předškolním vzdělávání prostřednictvím praktických činností dokládá, jak lze s využitím metod dramatické výchovy rozvíjet různé oblasti vývoje dítěte předškolního věku. Jednotlivé části publikace se zaměřují na klasické české pohádky, environmentální tematiku nebo činnosti k rozvoji komunikativních dovedností předškolního dítěte. Právě metody dramatické výchovy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak splnit požadavky na současné předškolní vzdělávání, protože se díky nim děti učí na základě svých vlastních prožitků, emocí, smyslového poznávání a přímé činnosti. Toto učení se děje formou hry, která je předškolnímu dítěti nejbližší.

5. Publikace Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání obsahuje 70 podrobně zpracovaných výtvarných námětů doplněných o fotografickou dokumentaci dětských prací a výčet 180 dalších inspirativních námětů zařazených ke konkrétním výtvarným řadám a technikám, aby kniha byla pro učitelky mateřských škol skutečně obsáhlým výtvarným nápadníkem i metodickou pomůckou pro práci s dětmi.

6. Publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Praktická část obsahuje náměty na hry a činnosti, které děti seznamují s principy vědy a techniky. Nabízí metodicky zpracované návrhy na práci s různými materiály, které směřují ke zlepšení manuální zručnosti dětí. V neposlední řadě se zabývá možnostmi, jak děti seznamovat se světem současné techniky, jak využívat informace a kde hledat inspiraci v oblasti tradičních řemesel.

7. Publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností v předškolním vzdělávání zahrnuje teoretické poznatky o faktorech ovlivňujících osvojení dětské řeči, metody rozvíjení řečových dovedností, nejčastější poruchy dětské řeči a jejich možnou prevenci v mateřské škole. Dále nabízí ucelený přehled oblastí rozvoje dětské řeči a podrobné plány cílené podpory komunikačních schopností se soubory postupně navazujících aktivit, které podporují řečové dovednosti dětí předškolního věku.

8. Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku přináší pedagogům mateřských a základních škol vhled do výuky mediální výchovy a problematiky médií. Přestože nejde o téma nové, řeší se v české vzdělávací soustavě především na úrovni základního vzdělávání, a to spíše na druhém stupni ZŠ. V této publikaci chceme ukázat, jak položit základy mediální gramotnosti a jak vnímat média kriticky a v neposlední řadě poskytnout metodická doporučení, to vše také pedagogům mateřských škol a prvního stupně základní školy.


KOMU JSOU PUBLIKACE URČENY? 

Publikace jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, využijí ji i budoucí pedagogové MŠ středních, vyšších odborných a vysokých škol a všichni, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku. Inspiraci v ní ale najdou nepochybně i rodiče, prarodiče nebo učitelé prvního stupně ZŠ či další pedagogičtí pracovníci. Vhodná je i pro tvorbu programů pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo dětí ze sociálně méně podnětného prostředí.


Všechny komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání naleznete ZDE.
Parametry
Autoři/Editoři PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. a Mgr. Ondřej Koželuh (Kooperativní činnosti v předškolním vzdělávání); doc.PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání); Mgr. Hana Nádvorníková (Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání, Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání); Mgr. Petr Valenta, Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Irena Kellerová (Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku); Mgr. Žaneta Křížová (Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání); Mgr. Marta Balvínová Kryčová (Činnosti k rozvoji řečových dovedností v předškolním vzdělávání); Michaela Fiedlerová, DiS., Andrea Rejchrtová, DiS., Alžběta Amirová, DiS. (Metody a aktivity dramatické výchovy v předškolním vzdělávání)
Počet publikací v balíčku 8
Počet stran Celkový počet stran 1533.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam