Kdo je to anděl? Už jsme ho někde viděli, kde? Jak vypadá? Proč má anděl křídla? Proč jsou na světě andělé? Čerpáme z literatury, fantazie i zkušenosti dětí.

Kdybych byl anděl, o koho či o co bych se staral? Hledáme anděly – skryté (Znám v okolí někoho, kdo by mohl být anděl?) i viditelné (obrazy – návštěva kostela, knihovny; sochy – kašna, fasády domů…).


Námět je vypůjčen z publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od PODZIMU DO ZIMY. Autorkami jsou Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová a Alena Vondrušková.


Výtvarný úkol:

Fixovat si návyky při práci s keramickou hlínou – škrábání, lepení, vynaložit úsilí na vymodelování tvarů (koule, váleček), vnímat odlišnost postupu. Uplatnit svou tvořivost při tvorbě detailů, zdobení.


Přípravné práce:

Vyválíme plát hlíny na tloušťku 4–5 mm a vykrájíme z něho kachle libovolného tvaru.


Realizace: Kachel s andělem

Kachel umístíme na papírovou podložku pro lepší manipulaci a snadnější přenos hotového výrobku, můžeme jej označit jménem dítěte.

Ukážeme dětem, jak velký kousek hlíny budou potřebovat na vymodelování hlavy anděla (u menších dětí je lepší kousky předem připravit), a názorně předvedeme vymodelování koule (mezi dlaněmi či mezi dlaní a podložkou). Kouli tlakem dlaně zploštíme do tloušťky 3–5 mm, naškrábeme hrotem špejle, potřeme vodou či šlikrem (hlína rozpuštěná ve vodě – „bahýnko“) a tlakem ruky přitlačíme do horní třetiny kachle.

Tělo a křídlo anděla vytvoříme obdobným způsobem jako hlavu, ale nemodelujeme kouli, nýbrž válečky. Zploštělý, naškrábaný a potřený váleček přitlačíme na kachel a u těla tlak následně opakujeme přes ústřižek bavlněné krajky – otisk textury.

Vyválíme dva tenké válečky – žížalky (ruce). (Aby váleček zůstal kulatý, je třeba zapojit celou plochu dlaně i prsty.) Ty opět naškrábeme, potřeme a přitlačíme je na tělo anděla.

Tlakem bříška ukazováčku vytvoříme na hlavě dva důlky, jež naškrábeme a potřeme. Vymodelujeme dvě malé kuličky, vložíme do důlků, přitlačíme a otočeným koncem štětce vymáčkneme důlky (oči). Nos a pusu vyryjeme hrotem špejle. Okolí hlavičky naškrábeme, potřeme. Na struhadle „nastrouháme“ hroudu hlíny a získané „vlásky“ přikládáme v tenké vrstvě kolem hlavy a hrotem špejle přitlačujeme.

Na čelo anděla můžeme umístit hvězdičku, kterou nejsnáze získáme pomocí vykrajovátka. Je třeba, aby vyválený plát byl hodně tenký. Nezapomeneme hvězdičku naškrábat a potřít šlikrem. 

Kachel opatříme dvěma otvory pro zavěšení. Jakmile je kachel pevný, ale ne tvrdý – zavadlý, vyryjeme na zadní stranu kachle hrotem špejle jméno dítěte.

Vyschlé výrobky pálíme v keramické peci na teplotu určenou k přežahu (800–1 000 °C), glazujeme (osvědčila se nám medová glazura AS 534, kterou naneseme a houbičkou lehce setřeme) a provedeme ostrý výpal (cca 1 000–1 250°C).


Námět je vypůjčen z publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od PODZIMU DO ZIMY. Autorkami jsou Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová a Alena Vondrušková.