Co je vlastně čtenářská gramotnost? Jak docílit toho, aby děti četly rády a rozuměly tomu, co čtou? Jak děti naučit kriticky myslet, pracovat s textem, diskutovat, argumentovat, prezentovat přečtené? Jaké používat materiály, metody při výuce čtení?

On-line webinář Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ aneb Cesta kolem světa můžete zpětně zhlédnout ZDE.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová

Čerpáno z publikace Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou.

Obsah webináře:

Co je vlastně čtenářská gramotnost? Jak docílit toho, aby děti četly rády a rozuměly tomu, co čtou? Jak děti naučit kriticky myslet, pracovat s textem, diskutovat, argumentovat, prezentovat přečtené? Jaké používat materiály, metody při výuce čtení? Jak docílit toho, aby děti s chutí četly i mimo školu? 

Zajímají Vás tyto otázky a hledáte na ně odpovědi? Pokud ano, je pro Vás připraven bezplatný webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová: 

„Na to vše se vám pokusím odpovědět, seznámím vás se svými zkušenostmi a nápady, které se mi v praxi osvědčily. Těším se, že i já se dozvím něco nového, protože setkávání s kolegy je vždy motivující a povzbuzující.

Ve druhé části webináře se zaměřím na představení celoročního projektu Cesta kolem světa, který jsem společně se svými žáky vytvořila v průběhu jednoho školního roku. Cesta kolem světa vyšla jako pracovní listy s metodikou pro učitele a dalšími nápady nejen pro čtení v roce. Projekt rozvíjí čtenářské dovednosti – porozumění a orientaci v textu, schopnost odpovědět na otázky, s textem dále pracovat, řešit problémy i rozvíjet představivost dětí. Využívá metody kritického myšlení, učí děti vyhledávat a pracovat s informacemi. Téma bylo zvoleno pro svou atraktivitu pro žáky, ale také pro neomezenou možnost každého učitele přidat své nápady a znalosti.“

Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především učitelkám/učitelům 1. stupně ZŠ, pedagogům s aprobací český jazyk, asistentům pedagoga ZŠ a vhodný je i pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ.