Kvočna a kuřátka

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a podporu matematických (kognitivních) kompetencí a sluchového vnímání prostřednictvím počítání od 1 do 10 a pokračování od náhodného čísla v numerické řadě po číslo 10.

POMŮCKY: podle možností mateřské školy: velký padák, plachta, čepičky kuřátek na dramatizaci, kartičky s daným počtem teček od 1 do 10 (pro každé dítě) nebo číslice

POSTUP:

Posadíme se s dětmi do kruhu, kde jim rozdáme čepičky a kartičky s tečkami, přičemž každá kartička znázorňuje jiný počet teček, a vysvětlíme dětem postup hry. Kvočna (učitelka) si přehodí přes hlavu padák a přivolává k sobě kuřátka (děti) vyťukáváním určitého počtu ťuknutí na dřevo. Úkolem kuřátek je pozorně poslouchat a počítat, kolikrát učitelka ťukne, a to kuřátko, které má na kartičce daný počet teček, přijde ke kvočně a skryje se pod padák. Vyťukávání může učitelka obměňovat sestupně a vzestupně nebo od náhodného čísla. Hra končí, když přijdou všechna kuřátka ke kvočně.

 

Domky pro prasátka

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a podporu výtvarných (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím činnosti s tvary v prostoru, kde děti z odpadového a přírodního materiálu vytvoří domečky pro tři prasátka.

POMŮCKY: krabice od mléka nebo džusu, temperové barvy, štětce na temperové barvy, větvičky stromů, keřů, sláma, seno, lepidlo, nůžky, houba ve tvaru cihličky na obtiskování, barevný papír

POSTUP:

Nejvhodnější je napřed si připravit víc krabic, v herních činnostech krabice namalovat nebo oblepit barevným papírem. Po uschnutí barev, resp. lepidla můžou děti v hlavní činnosti pokračovat v dotváření domečků pomocí přírodního materiálu (seno, sláma a větvičky). Tím vytvoří domečky pro prasátka ze slámy a dřeva.

 

Naparovat se jako krocan

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a podporu prosociálního chování, lidských vlastností a emocí, základů etiky prostřednictvím společných her.

POMŮCKY: balicí papír, kartičky s obrázky, pastelky

POSTUP:

Motivujeme děti přirovnáním, které možná už někde slyšely ‒ „naparovat se jako krocan“. Děti prezentují svoje názory na toto přirovnání, popisují znaky zvířete. Dítě se může pokusit říct jiné přirovnání na nějaké jiné zvíře a vysvětlit ho. Plynule se snažíme s dětmi přejít k rozhovoru o prosociálním chování, emocích či etice.

 

Origami: pes

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a zdokonalování výtvarných (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím skládání papíru podle jednoduchých instrukcí.

POMŮCKY: papír, lepidlo, postup skládání, pastelka

POSTUP:

Děti skládají papírového pejska na základě postupu. Učitelka jim může jednotlivé kroky dopředu ukázat, případně šikovnější děti skládají samy. Hotového pejska si můžou dotvořit pastelkami (oči, nos).

 

Neposedný srneček

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a podporu pohybových (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím cvičení s náčiním a pravolevé orientace v prostoru.

POMŮCKY: kruhy střední velikosti, různé předměty na cvičení, kužele, lano a jiné mateřské škole dostupné tělovýchovné náčiní na překonávání překážek

POSTUP:

K tématu Zvířátka z lesa můžeme zařadit cvičení, které je zaměřené na překonávání překážek. Neposedný srneček se rozhodl prozkoumat les. Po obvodu třídy rozmístíme náčiní, nářadí, překážky, které budou děti podle pokynů překonávat. Děti chodí volně po hrací ploše ještě bez překonávání překážek. Učitelka a za ní děti říkají básničku a při ní překonávají překážky:

„Jdeme, jdeme, kudy chceme, pěkně se my rozejdeme.

Jeden vlevo, druhý vpravo, podle rytmu to jde ‒ bravo!“

Každé dítě si má vybrat svoji „cestičku“, do nikoho nevrážet. Učitelka sleduje děti, hodnotí bezpečnou chůzi a překonávání překážek. Na pokyn učitelky děti střídají směry, např. děvčata levým směrem, chlapci pravým a naopak, děti s tmavým oblečením vlevo, se světlým vpravo atd. Následně učitelka vytvoří dráhu z nářadí, kterou děti cíleně procházejí.


Ukázky pochází z publikace Hlasy našich zvířat autorky Jarmily Bachraté.