Překážková opičí dráha

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a zdokonalování pohybových (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím pohybové hry s překonáváním překážek.

POMŮCKY: různé tělovýchovné náčiní na překážkovou dráhu, míče pro každé dítě

POSTUP:

Nabídneme dětem soutěžní hru: dvě tlupy šimpanzů. Rozdělíme děti na stejný počet a na pokyn učitelky budou vybíhat v určitém pořadí na překážkovou dráhu. Při sestavování dráhy musíme myslet na bezpečnost, při těžších překážkách zabezpečíme záchranu. Děti můžou například přeběhnout po lavičce, slalomovým během mezi kužely, přelézt přes tunel, přeskákat „kameny“, sebrat v cíli banán a utíkat na start. Vítězí družstvo, jehož poslední dítě doběhne zpět ke své „tlupě“.

 

Můj barevný sloník

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a zdokonalení výtvarných (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím tvořivé výtvarné činnosti.

POMŮCKY: šablona slona, tužka, nůžky, kartonový papír, temperové barvy, štětce, voda, vystřižené různé geometrické tvary, lepidlo, umělá očka

POSTUP:

Dětem nabídneme a vysvětlíme postup tvořivé výtvarné činnosti, hry, při které si můžou vytvořit svého barevného sloníka. Jako první si děti obkreslí na kartonový papír části slona, které si vystřihnou. Podle vlastní fantazie pomalují slona z obou stran různými barvami. Po uschnutí kartonu nalepují na obě strany slona různobarevné geometrické tvary. Nakonec nalepí umělá očka a udělají zářezy do kartonu na umístění uší a nohou.

 

Země, voda, vzduch

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a podporu jazykových a matematických (kognitivních) kompetencí prostřednictvím hry s prezentováním svých poznatků o zvířatech.

POMŮCKY: krabice s obrázky ‒ země, voda, vzduch, obrázky exotických zvířat žijících na zemi, ve vodě, ve vzduchu

POSTUP:

Vysvětlíme dětem pravidla hry, ve které mají možnost roztřídit zvířata podle jejich způsobu života na zemi, ve vodě či ve vzduchu. Děti jsou rozdělené do třech skupin a každá z nich dostane jednu krabici s označením. V prostředku místnosti zamícháme a rozložíme na koberci zvířata nebo jejich obrázky. Úkolem dětí je vybrat dané zvíře a správně ho zařadit. Po ukončení hry si skupiny jedna po druhé odprezentují svoje zvířata, která pojmenují, a vysvětlí, odůvodní svoje rozdělení zvířat.

 

Hladový medvěd

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na pozorování a zkoumání přírodních jevů magnetismu. Dítě popíše působení magnetů na předměty.

POMŮCKY: magnety, kancelářské papíry, kovové sponky, jiné předměty

POSTUP:

Navrhneme dětem hru, v níž si můžeme zahrát na hladové medvědy, kteří hledají potravu pod zamrzlou hladinou moře/oceánu. Vysvětlíme jim pravidla hry. Kancelářský papír představuje zamrzlou hladinu vody. Pod papír položíme 1‒2 kovové sponky ‒ symbolicky znázorňují potravu pro medvěda. Magnetka v ruce znázorňuje čumák medvěda, který vyčichá kořist i přes led. Děti si svou badatelskou aktivitou vyzkoušejí, jak bude předmět přitahovaný magnetem i přes papír. Děti diskutují, co si o pozorovaném jevu myslí, a také jim dáme možnost zjistit a vyzkoušet si, jestli budou přitahované i předměty, které nejsou kovové. Pod papír dáme koženkové/plastové kruhy, můžou znázorňovat kameny. Nezapomeneme od dětí žádat odpovědi, co hladový medvěd ulovil (tuleně, rybu…).

 

Ara z otisků rukou

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:

Činnost je zaměřená na rozvoj a zdokonalení výtvarných (psychomotorických) kompetencí prostřednictvím tvořivé výtvarné činnosti.

POMŮCKY: obrys papouška, tempery, nůžky, lepidlo, umělá očka

POSTUP:

Dětem nabídneme a vysvětlíme postup tvořivé výtvarné činnosti, hry, při které si můžou vytvořit svého papouška aru. Předpokladem je, že děti obrázek papouška ary před tvořením viděly. Obrys těla papouška si obkreslí na čtvrtku A4 a vymalují podle vlastní fantazie, dotvoří oči a nechají uschnout. Ocas si vytvoří obtisknutím namalovaných dlaní a prstů různé barvy šestkrát (nejlépe co nejbarevněji). Po uschnutí barvy si vystřihnou obrys své ruky. Vystřižené ruce přilepí papouškovi jako křídla a ocasní peří.


Ukázky pochází z publikace Hlasy zvířat  v ZOO autorek Jarmily Bachraté a Jozefy Chocholáčkové.