Kouzelná fazolka

Dílčí vzdělávací rozvoj slovní zásoby, představivosti, rozvoj pohyblivosti
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 40 minut
Pomůcky: fazolka

Přečtěte dětem méně známou pohádku „Jack a stonek fazole“. Poté nechte kolovat po kruhu dětí jednu fazolku a nechte každého vyjádřit, co je při pohledu na fazolku napadne. V dalším kole, kdy fazolka putuje po kruhu, nechte děti, aby vyjádřily svá přání, která by jim mohla fazolka splnit. Připomeňte dětem, že Jack získal pět kouzelných fazolí výměnou za krávu. Nechte opět vaši fazolku kolovat a úkolem dětí je zopakovat jejich předchozí přání s tím, že musí připojit, co by byly ochotné za toto splněné přání vyměnit.

Jakmile máte za sebou tuto klidnější fázi aktivity, řekněte dětem, že nyní budou herci, kteří musí ztvárnit přání kouzelné fazolky. Jediným pravidlem ovšem je, že u hraní se nesmí mluvit. Následně je na vás, abyste vyslovili přání, která děti zahrají. Mohou se týkat konkrétních činností (přeji si, aby děti spaly, skákaly po jedné noze, lezly po čtyřech apod.) nebo věcí (přeji si, aby se děti staly stolem, stromem apod.) či zvířat.

Můj kamínek

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání
Počet dětí: 5–15
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: různě velké kamínky, fix, šátek na oči pro každé dítě, list papíru a tužka

Sedněte si s dětmi do kruhu a oznamte jim, že každému zavážete šátkem oči. Jakmile jsou všichni připravení, dejte každému do ruky jeden kamínek. Vyzvěte děti, aby si pořádně kamínek ohmataly a zapamatovaly. Pro lepší kontrolu si kamínky předem fixem očíslujte a na poznámkový list si ke
každému jménu dítěte připište i číslo jeho kamínku. Jestliže měly děti dostatek prostoru k poznání svého kamínku, vysvětlete pravidla následující aktivity.

Na znamení si hráči začnou vyměňovat po kruhu kamínky. Určete, kterým směrem bude předávání kamínků fungovat, a korigujte rychlost předávání. Upozorněte děti, že každý nový kamínek si musí pečlivě prozkoumat. Po několika kolech (záleží na počtu dětí) vyzvěte děti, aby všechny kamínky položily doprostřed kruhu a sundaly si z očí šátek. Závěrem aktivity nechte děti, aby zkusily najít kamínek, který měly původně v ruce.


Kuliferda Vám přináší celoroční zábavu a vzdělávání

 

Kdo se trefí?

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohyblivosti a obratnosti, rozvoj spolupráce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: šišky, PET lahve

Před touto hrou se s dětmi vydejte do lesa a nechte každé dítě, aby si nasbíralo deset šišek. Vymezte území, na kterém se bude hrát. Pro hráče pak platí startovní čára a v optimální vzdálenosti umístěte několik PET lahví. Pro větší stabilitu do nich můžete nalít trochu vody.

Na znamení začínají všichni hráči naráz střílet svými šiškami do PET lahví a zkoušejí je srazit dolů, mezitím počítejte do deseti. Jakmile se celé skupině podaří všechny lahve srazit, pochvalte ji. V opačném případě pro hráče připravte druhé kolo a vysvětlete jim, že musí spolupracovat, např. se rozmístit a rozdělit si úlohy.

Hru můžete obměňovat použitím různého časového intervalu či počtu PET lahví. Hráči mohou také soutěžit jako jednotlivci či skupiny na čas.

 

Mohlo by vás zajímat

Enviromentální činnosti pro předškolní vzděláváníEdiční řada – Hrajeme si...Ediční řada – Náměty na výtvarné a environmentální činnostiKůry, můry, ven, ať je krásný den


Pozor, zima!

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohyblivosti
Počet dětí: nejméně 5
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: listy

Před hrou samotnou si s dětmi povídejte o přípravě zvířat na zimu, zmiňte se hlavně o vytváření zásob, zahrabávání do listí apod.

Poté vyzvěte děti, aby vytvořily hada – tj. postavily se za sebe a chytily se za ramena. Takto spojení představují zvířátka a pohybují se prostorem. První hráč však v libovolném okamžiku zakřičí „zima“ a v tu chvíli se musí všechny zvířátka odpojit a najít si co nejrychleji nějaký list a sebrat jej ze země. Tento první hráč se pak snaží chytit někoho, kdo se nestihl „schovat“ – sebrat list. Chycený hráč se pak stává prvním a hra pokračuje stejným způsobem.