Myší tanec

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti

Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: stuha či šátek
 
Před hrou samotnou se naučte říkadlo. Poté se děti posadí jako myšky do kruhu – do svého domečku. Zvolte jednoho hráče, který bude vně kruhu. Tento hráč dostane do ruky šátek či stuhu jako myší ocásek.
 
Celá skupina se zavřenýma očima odříkává říkadlo. Hráč se stuhou mezitím obchází kruh a nepozorovaně za některého hráče položí stuhu. Jakmile říkadlo skončí, hráči se podívají za sebe. Ten, kdo za sebou uvidí stuhu, vstane, vezme stuhu a co nejrychleji oběhne celý kruh. Volný hráč se mezitím snaží dostat na jeho místo. Pokud tam doběhne dříve, vymění si role. V opačném případě setrvává volný hráč opět na svém místě a během říkadla pokládá stuhu za některé z dětí.
 
Tancujte, myši,
kde která slyší.
Která je hluchá,
ať neposlouchá.
Která je chromá,
ať sedí doma.

Ruce

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj motoriky a schopnosti ztvárnit říkadlo pohybem, rozvoj představ o vlastním těle

Počet dětí: není omezen

Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: žádné
 
Před aktivitou si s dětmi procvičte části lidského těla. Nechte je základní části ukazovat na sobě, poté i na druhých. Se staršími dětmi přidejte také pravé a levé části těla.
 
Postavte se do kruhu, každé dítě provede nějaký pohyb. Celá skupina po něm tento pohyb zopakuje. Poté se společně naučte říkadlo. Předvádíte pohyb, děti jej opakují podle vzoru. Děti začínají stojem spojným s rukama za zády.
 
Jedna ruka, druhá ruka,
předpažíme levou ruku, poté pravou ruku
třetí ruka, tralala.
obě ruce zvedneme na hlavu a zatřepeme s nimi
Kde máš, kluku, třetí ruku,
ukážeme ukazovákem na sebe a tři prsty před sebe
kampak se ti schovala?
zakryjeme si oči rukama
Spočítáme si je znova,
pochodujeme na místě
ať se hlava procvičí:
obě ruce dáme na hlavu
Jedna ruka, druhá ruka
předpažíme levou ruku, poté pravou ruku
to jsou ruce klučičí/holčičí.
oběma rukama zatřepeme

 

 

Mohlo by se vám líbit

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání

Publikace se zaměřuje na možnosti využití lidových tradic, významných dní či státních svátků, které se u nás obvykle slaví, a nabízí inspiraci pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních.

Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí

Vedle potřebného metodického zázemí nabízí publikace spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání.

Kůry, můry, ven, ať je krásný den

Nejrůznější zábavné hry, činnosti a společná povídání jsou věnovány zejména proměnám přírody a rozvoji dětského prosociálního cítění.

Pozor, trn! Šípková Růženka

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj spolupráce, rozvoj motoriky, orientace v prostoru

Počet dětí: nejméně 7
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: ponožka, papír, kousek látky
 
Nejprve vymezte území, na kterém budete hru hrát. Měla by to být ohraničená rovná a přehledná plocha uvnitř v tělocvičně či venku. Po úvodní motivaci pohádkou vysvětlete dětem pravidla. Každý se musí pohybovat po území tak, aby se tzv. nepíchl o trn růžičky.
 
Pro první kolo se staňte růžičkou vy. Čistou ponožku naplňte vhodným materiálem (např. papírem, textilem). Tato ponožka bude představovat trn. Úkolem všech hráčů je pohybovat se v území tak, abyste je nedohonili a ponožkou se jich nedotkli. Jakmile je některý z hráčů chycen, usíná a sedne si „na bobek“. Vysvobodit ho mohou jedině sudičky – tři jiní hráči, kteří si k němu stoupnou, chytí se za ruce a společně napočítají do tří. Hráč, kterého jakákoli trojice vysvobodí, se může opět zapojit do hry.
 
Obměnou hry může být výměna růžiček – hráčů, kteří chytají ostatní.

 

Nezapomeňte si objednat KuliFerdu!