Mlsné myšky

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti, rozvoj spolupráce a sluchové percepce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: šátky na oči, barevné kostky z PVC

 

Naučte se s dětmi říkadlo s předloženým pohybovým ztvárněním. Poté děti vyzvěte k zahrání hry na myši a kočky. Vysvětlete jim pravidla a vymezte území, do něhož umístíte určitý počet barevných kostek z PVC. Tento počet závisí na počtu dětí, které se hry zúčastní. Dvěma dětem-kočkám zavažte oči šátkem. Tyto kočky stojí v území, kde jsou kostky představující dobroty (např. sýr), a hlídají je. Myšky vybíhají ze svého domečku a snaží se připlížit a ukořistit dobrotu. Koho kočka uslyší, ten musí vrátit sýr a běžet zpět na výchozí místo.

 

Myšky rády mlsajíhladíme se na bříšku
smetanu a sýra.olizujeme se
Chodí na ně potajíuděláme čtyři pomalé kroky vpřed
vědí, kde je díra.z rukou uděláme kolečko ("kukátko")
Co však rády nemajídáme ruce v bok a kroutíme hlavou
jsou kočičí drápky.předpažíme a zatneme prsty jako drápky
To pak s lupem běhají tam a zase zpátkyotáčíme se kolem své osy

 


Račí procházka

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti, sluchové percepce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: bubínek

 

Nejprve se s dětmi naučte říkadlo a poté je nechte utvořit kruh. Společně choďte po kruhu dokolečka do rytmu bubínku. Poté opusťte dětský kruh a děti budou plnit vaše instrukce k pohybu. Děti mohou pochodovat do rytmu, pochodovat pozadu, po čtyřech, mohou skákat po jedné a druhé noze, skákat snožmo. I přes různé způsoby pohybu děti nepřestávají odříkávat říkadlo. V jiné variantě mohou děti při říkadle pouze pochodovat – bubínkem udáváte rytmus, a jakmile zastavíte, musí děti zůstat stát na místě a nehýbat se nebo „zahrají“ raka (vzpor vzadu dřepmo); jakmile opět začnete hrát na bubínek, děti pokračují.

 

Starší děti mohou pouze pochodovat do udávaného rytmu, říkadlo si přitom přeříkávají v duchu. Jakmile bubnování přerušíte, musí nahlas vyslovit, jaké slovo by mělo následovat.

 

Rak leze z rákosí
navečer za rosy.
Rak leze z díry,
má dlouhé kníry.
Večer se prochází
po trávě na hrázi,
kroutí si vousy,
klepeta brousí.

 

Nešikovná veverka

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: kolíčky, papírové kapesníky

 

Na rozložené papírové kapesníky udělejte fixem barevný puntík a rozprostřete je po herní ploše. Poté se s dětmi naučte říkadlo a rozdělte je do stejně početných skupin. Každá skupina dostane jeden kolíček, který si hráči budou předávat jako štafetu. Společně si řekněte říkadlo, na jehož konci uveďte barvu kapesníku, který budou skupiny sbírat. Říkadlo tedy končí např. slovy veverušku těš – zelená a hráči s kolíčkem vybíhají a loví různě barevné jahody. Jakmile se hráči podaří kolíčkem chytit kapesník, dopraví ho takto ke své skupině a předává kolíček dalšímu ve skupině. Hra končí, jakmile jsou vysbírány všechny kapesníky.

 

Šla veverka na jahody,
utíkala kolem vody.
Jahody se rozsypaly,
do studánky napadaly.
Běž, panenko, běž,
veverušku těš.