Den matek

 

Dílčí vzdělávací cíle: soustředění, rozvoj řečových dovedností a sociálních kompetencí
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: plátěný pytlík s různými předměty či obrázky

 

Druhou neděli v květnu se slaví Den matek. Tento významný den je mezinárodním a u nás se s přestávkou slaví od dvacátých let 20. století. Obvykle se maminkám dávají kytičky, přáníčka
nebo pro ně děti vyrábějí drobné dárky.

 

V komunikačním kruhu si s dětmi povídejte, co která maminka dělá, s čím dětem pomáhá. Následně dětem ukažte plátěný pytlík, do něhož předem umístíte několik předmětů (jejich počet by měl odpovídat počtu dětí). Každé dítě si z pytlíku vytáhne jeden předmět. Jakmile mají všichni v ruce jeden předmět, vyzvěte jednotlivce, aby vám daný předmět popsali a rozhodli, zda se k obdarování maminky hodí. Pokud nikoli, vyzvěte děti, aby rozhodly, jestli by z předmětu mohl mít radost někdo jiný.

 

Po skončení aktivity si shrňte, které předměty slouží k obdarování, a povídejte si na téma „mít rád, udělat radost“. Závěrem je vhodné, aby si děti drobný dárek či přání vyrobily a darovaly maminkám.

 

Nezapomeňte si objednat KuliFerdu!

 

Kde je babička?

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti a schopnosti ovládnout hlasitost svého projevu
Počet dětí: nejméně 7
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: zvoneček, šátek na oči pro každé dítě

 

Společně s dětmi si povídejte o rodině, ptejte se jich, kdo jezdí k babičce a co u ní dělá. Poté se naučte říkadlo a vysvětlete dětem pravidla hry. Vymezte bezpečné území a každému hráči dejte šátek na oči.

 

Hráči mají za úkol pochodovat územím a říkat říkadlo. Jakmile skončí posledním veršem, musí se zastavit a poslouchat zvoneček. Vaším úkolem je zazvonit zvonečkem, po jeho zvuku hráči musí dojít až ke zvonečku. V jednotlivých kolech měníte své místo.

 

Pokud budete hru hrát s menšími dětmi, můžete je rozdělit do dvojic, přičemž zavázané oči má jen jeden hráč a druhý je jeho vodič.

 

Co to slyším, dupy, dupy,pochodujeme po prostoru a dupeme
kdo to chodí u chalupy?pochodujeme po prostoru a dupeme
Nebojte se, dětičky,zastavíme se a zašeptáme zbytek říkadla
 vždyť jste u své babičky.

 

Mohlo by vás zajímat

 

Tvoříme, poznáváme a hrajeme siRozumím sobě, poznávám ostatníČinnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání

 

Kolíčky

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj obratnosti, rozvoj pohyblivosti, trénink pozornosti
Počet dětí: nejméně 3
Délka realizace: podle uvážení
Pomůcky: barevné kolíčky na prádlo (např. červené a žluté)

 

Připravte si plastové kolíčky na prádlo dvou barev. Počet kolíčků zvolte podle počtu hráčů. Na tři hráče stačí jeden žlutý a jeden červený kolíček, na deset hráčů tři žluté a tři červené. Barvy či počet kolíčků si můžete určit podle vlastních potřeb.

 

Tato aktivita by měla probíhat v průběhu jiné hry či pouze při vycházce jako zpestření. Předem kolíčky rozdáte mezi hráče, kteří si je připnou někam na oblečení. V průběhu vycházky či hry si hráči navzájem berou či dávají kolíčky na oděv. Vy musíte předem určit, kterou barvu hráči sbírají a které barvy se naopak chtějí zbavit. Zdůrazněte hráčům, že není smyslem hry, aby se honili, ale aby spíše byli nenápadní a aktivita probíhala nepozorovaně. Po určitém časovém úseku si jednotlivci spočítají kolíčky. Vítězí ten, kdo má na svém oblečení připnuto nejvíce kolíčků barvy, která se v daném kole sbírala.

 

Mohlo by vás zajímat