Mikuláš

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj rytmického cítění, paměti, schopnosti ztvárnit říkadlo pohybem
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: Orffovy hudební nástroje

 

Nejprve si s dětmi povídejte o mikulášské tradici a poté se společně naučte říkanku s pohybem. Jakmile děti říkanku umějí, můžete ji doprovodit na Orffovy nástroje.

 

 

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, (spojíme ruce nad hlavou a děláme drobné úklony střídavě vlevo vpravo)
přišel s čertem na koláč, (pochodujeme a hladíme si bříško)
mik, miku, mik, miku, Mikuláš, (spojíme ruce nad hlavou a otáčíme se kolem své osy)
přinesl nám zimní čas. (roztáhneme ruce a pohybujeme prsty ve znamení padání vloček, zároveň si dřepneme)

 

Novoroční zvyky

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj souvislého vyjadřování, empatie, rozvoj jemné motoriky, vytváření prosociálních postojů
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 45 minut
Pomůcky: obrázek čtyřlístku, šablona čtyřlístku, papíry, tužky

 

Většina pořekadel a zvyků se na Nový rok točí kolem štěstí, které si lidé přejí do nového roku. Sedněte si s dětmi do kruhu a povídejte si o druzích přání. Nechte je vyjádřit, co by si přály, co by chtěly uskutečnit či změnit v novém roce. Diskusi veďte k tomu, aby děti přišly i na nemateriální věci, a vysvětlete si pojem štěstí. Poté dětem ukažte obrázek čtyřlístku a každému rozdejte papír. Na tento papír si děti obkreslí šablonku čtyřlístku a dokola se jej snaží obstřihnout. Jakmile mají všichni svůj čtyřlístek, sedněte si opět do kruhu a vyzvěte děti, aby svůj čtyřlístek někomu daly s přáním. Činnost řiďte tak, aby každý obdržel jeden čtyřlístek.

Přástky

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky
Počet dětí: nejméně 2
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: obrázek kolovratu, malé klubíčko vlny pro každou dvojici

 

Na úvod dětem představte tradici přástek, přidejte i pohádku „O Třech přadlenách“. Společně si ji převyprávějte či přečtěte a zmiňte se o přadlenách, které měly dlouhý pysk, palec a nohu do předení.

 

K samotné aktivitě pak děti rozdělte do dvojic a každé dvojici dejte malé klubíčko vlny. Dvojice se postaví naproti sobě na takovou vzdálenost, která odpovídá rozmotanému klubíčku vlny. Na znamení začnou obě děti z dvojice namotávat klubíčko. Nakonec klubíčka odhadem změřte a zvolte vítěze – královnou dlouhé noci se stává ten, komu se podaří namotat více vlny.

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání

Publikace se zaměřuje na možnosti využití lidových tradic, významných dní či státních svátků, které se u nás obvykle slaví, a nabízí inspiraci pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních.

Vánoční čas

V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii.

Kůry, můry, ven, ať je krásný den

Nejrůznější zábavné hry, činnosti a společná povídání jsou věnovány zejména proměnám přírody a rozvoji dětského prosociálního cítění.

Trhy

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání, soustředění, jemné motoriky, řečových dovedností
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: šátky, čtverečky papíru s obrázky

 

Rozdělte děti do dvou skupin. První z nich bude představovat prodavače, druhá nakupující. Každému prodavači dejte plátěný šátek a pět stejných obrázků – lze využít pexeso či drobné výtvory, které si s dětmi připravíte ve výtvarných činnostech. Prodavači si kdekoli ve vymezeném území rozprostřou svůj šátek, na který si položí své obrázky jako zboží.

 

Na znamení začnou prodavači hlasitě vykřikovat názvy svého zboží. Úkolem nakupujících je pak co nejrychleji nasbírat pět různých obrázků a vrátit se s nimi na začátek území. Počet obrázků můžete upravovat podle počtu dětí, u některých prodavačů se mohou obrázky opakovat. Na závěr mohou všichni nakupující oznámit, co se jim podařilo nakoupit.

 

 

Mohlo by se vám líbit

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání

Publikace se zaměřuje na možnosti využití lidových tradic, významných dní či státních svátků, které se u nás obvykle slaví, a nabízí inspiraci pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních.

Vánoční čas

V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii.

Kůry, můry, ven, ať je krásný den

Nejrůznější zábavné hry, činnosti a společná povídání jsou věnovány zejména proměnám přírody a rozvoji dětského prosociálního cítění.