Advent

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj spolupráce, cvičení paměti, seznámení s lidovými tradicemi a zvyky
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: starý adventní kalendář

 

Ze starého adventního kalendáře vyjměte vnitřní pastové formičky a vložte potřebné obrázky se 24 motivy, které budou svými rozměry odpovídat okýnkům kalendáře. Na krátký okamžik dětem ukažte 4–6 obrázků. Po chvíli je schovejte a děti musí říci, co na kterém obrázku bylo. Starší děti mohou již používat čísla, která jsou natištěna na kalendáři, a můžete se jich tedy ptát konkrétně (např. jaký obrázek se schovává pod číslem dva). Pokud máte možnost připravit více kalendářů, rozdělte děti do dvojic, kdy každá dvojice má k dispozici jeden kalendář. První z dvojice má určitou dobu na to, aby si prohlédl a zapamatoval co nejvíce obrázků. Po vypršení časového intervalu si kalendář převezme druhý z dvojice a ptá se na obrázky.

 

Mohlo by se Vám líbit:

Dračky

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj komunikace a představivosti, rozvoj spolupráce, koordinace pohybů
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: pírka

 

Posaďte se s dětmi do kruhu a vezměte si k ruce jedno pírko. Toto pírko pak koluje po kruhu. Mluvit může ten, kdo ho drží v ruce. Začněte větou jednoduchý příběh, poté předejte pírko sousednímu dítěti, které k této větě přidá další, a společně takto vytváříte příběh. Jakmile „projde“ pírko přes celý kruh, vyprávění uzavřete a děti pochvalte.

 

Poté připravte pro každé dítě jedno pírko a všechna položte na jednu hromadu. Vymezte území, kam všichni hráči musí dopravit jedno své peříčko na peřinu. Na znamení se pak všichni zároveň snaží dopravit peříčka vhodným způsobem (např. pohybem vějíře z papíru, mávání dlaní) až na určené místo. Úkol je splněn teprve tehdy, až jsou všechna peříčka na místě. Dokážou se děti domluvit, aby si práci navzájem nerušily? Při větším počtu dětí určete několik míst, kam se peří může přemístit. Která peřinka bude první plná?

 

 

Mohlo by se Vám líbit:

 

Činnosti venku a v příroděPředmatematické dovednostiPozornost

Svatá Lucie

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky, opakování tradičních povolání, rozvoj představivosti
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: bílé prostěradlo, lampička

 

Po úvodním představení této tradice si s dětmi vysvětlete povolání švadleny, kočího, brusíře a sklenáře. Jednoduchým pohybem předveďte, jak takové povolání vypadá. Švadlena – jedna ruka drží látku, druhá napodobuje jehlu s nití a šije; kočí – drží otěže; brusíř – tření dlaněmi o sebe; sklenář – spojené ruce představují okýnko, kterým se děti dívají.

 

Jakmile si děti tyto pohyby zapamatují, vysvětlete pravidla hry. Bílé prostěradlo představuje „Lucku“ a zároveň oponu vašeho divadélka. Za bílé prostěradlo se schová jeden hráč či skupina a připraví si jedno z uvedených povolání. Na znamení se prostěradlo odkryje a ostatní hádají všechna povolání. Pro zpestření atmosféry a ztížení aktivity nechte prostěradlo natažené a zapněte na druhé straně lampičku. Hráči-diváci tak vidí jen stíny herců a poté hádají povolání.

 

Mohlo by se Vám líbit:

 

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzděláváníŠkolní zralost a její diagnostikaČinnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti