Borůvky a jahody

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rychlá orientace v terénu, rozvoj zrakového vnímání, dodržování pravidel
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: obrázky borůvek a jahod

Rozdělte děti do dvou stejně početných skupin. Každá skupina má s pomocí podložky či kruhu vymezeno místo, které představuje košík. Vymezte území pro sběr a rozmístěte do něj stejný počet borůvek a jahod (obrázků, knoflíků či žetonů různých barev – modré a červené).

Na znamení všechny děti vyrazí na sběr. Obě skupiny sbírají zároveň tak, že každý hráč vezme jen jednu borůvku/jahodu a přinese ji do svého košíku. Dokud budou sběrači aktivní, nechte je sbírat. Povelem pak zastavte hru a spočítejte skupinám borůvky/jahody. Vítězí ta skupina, která má ve svém košíku více borůvek/jahod. Děti mohou samy porovnávat, kde je více, kde méně atd.

Hru lze obměnit tak, že děti sbírají ve dvojicích (drží se za ruku, za obě ruce, skáčou po jedné noze atd.). Zároveň mohou sbírat podle pokynů − levou rukou, pravou rukou, prsty u nohou apod.

Bublina

Dílčí vzdělávací cíle: procvičování schopnosti dokázat napodobit jednoduchý pohyb, rozvoj orientace v prostoru, reakce na podnět
Počet dětí: více než 6
Délka realizace: 40 minut
Pomůcky: žádné

Naučte se s dětmi říkanku spojenou s pohybem. Jakmile ji zvládají, vymezte území „domečku“ a zvolte jedno dítě, které bude představovat bublinu uprostřed kruhu. Toto dítě vyčkává, až ostatní odříkají básničku, a s posledním slovem nenabídla se snaží chytit někoho z hráčů, než doběhne do
domečku. Chycené dítě pak v dalším kole hraje bublinu.

Básnička:

Byla jedna bublina, bublila se bublila,
(děti se v kruhu chytí za ruce a společně se v rytmu básně posunují do středu kruhu)
polykala vodu z mýdla, a jak rostla z toho jídla,
(děti se v kruhu posunují zpět tak, aby se nerozpojily ruce)
bum! A praskla! To má z toho,
(děti dupnou, tlesknou, otočí se zády ke kruhu)
že nám ani nenabídla.
(děti stojí a s vyřčeným slovem nenabídla se utíkají schovat do domečku)

Mohlo by vás zajímat

Enviromentální činnosti pro předškolní vzděláváníEdiční řada – Hrajeme si...Ediční řada – Náměty na výtvarné a environmentální činnostiKůry, můry, ven, ať je krásný den


Dračí lodě

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, pozornosti a soustředění, rozvoj sluchové percepce a smyslu pro rytmus
Počet dětí: nejméně 8
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: lano, bubínek

Na trávníku vymezte lanem kulatý prostor a sedněte si s dětmi okolo. Předložte před ně obrázek dračí lodě a vysvětlete si, o co se jedná – dračí loď je druh sportovní lodi, na níž pádlující jedou podle rytmu udávaného bubeníkem.

Vyzvěte děti, aby pochodovaly kolem vymezeného území podle bubínku, kterým budete udávat rytmus. Záměrně střídejte pomalé a rychlé tempo. Jakmile s dětmi pochodování procvičíte, vyzvěte je, aby se pohybovaly v libovolné vzdálenosti od kruhu. Musí se ale vždy pohybovat podle udávaného rytmu.

Jakmile zvuk bubínku ustane, musí děti rychle doběhnout ke kruhu a postavit se dovnitř. Zdůrazněte jim, že jsou kamarádi, a proto si musí navzájem pomáhat, aby se zachránili všichni.

Obvod kruhu postupně zmenšujte. Děti vybízejte ke spolupráci.

Kuliferda Vám přináší celoroční zábavu a vzdělávání

 

Kamínková

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj manipulačních dovedností, matematických představ – určování počtu, rozlišování vzdálenosti
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: kamínky (knoflíky), barvy

Vyzvěte děti, aby si našly pět kamínků. Pokud není možné v parku takové množství najít, připravte si kamínky předem a vezměte je s sebou. Nechte děti, aby si našly pohodlné místo na trávníku. Společně si kamínky spočítejte (od 1 do 5).

Zadávejte dětem různé úkoly typu: „Dej dva kamínky za záda, dej jeden kamínek do ruky, dej tři kamínky dopředu, dej všechny kamínky za záda…“ Pro hru kamínkovaná vyznačte v optimální vzdálenosti čáru (na trávníku můžete položit švihadlo nebo lano).

Vzdálenost lze přeměřovat klacíkem nebo provázkem. Hra probíhá v kolech. Každé dítě se snaží hodit svůj kamínek co nejblíže k čáře. Komu se to podaří, vezme si všechny kamínky, které byly hozeny. Pro snadnější orientaci můžete kamínky předem nabarvit.

Na závěr lze všechny kamínky využít při společné dětské tvorbě.