Vládce moří

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, obratnosti, rozvoj zrakové percepce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: žádné

 

Nejprve vytyčte území, kde činnost bude probíhat. Využijte vzrostlé stromy, keře, lavičky apod. Pro toto území je vhodné zvolit čtvercový nebo obdélníkový tvar, aby byly zřejmé dvě protější strany, které představují domeček.

 

Skupina dětí se postaví na jednu stranu vytyčeného území – moře. Zvolte jednoho vládce moří, který bude stát uprostřed tohoto území. Jeho úkolem je vyslovit podmínku, jejíž splnění hráčům umožňuje volně přejít na druhou stranu moře, např. určitý druh oblečení, barva vlasů, barva oděvu. Ty děti, které danou podmínku nesplňují, se musí dostat do protějšího domečku tak, aby je vládce nechytil. Pokud se vládci podaří někoho chytit, vymění si role.

 

Hrajete-li hru s menšími dětmi, můžete podmínky vyslovovat sami, např.: Vládce moří povoluje projít všem, kdo mají krátké vlasy, kdo mají rádi čokoládu, kdo jsou dnes veselí, kdo mají krátké kalhoty…

 

Mohlo by vás zajímat

 

Dračí lodě

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, pozornosti a soustředění, rozvoj sluchové percepce a smyslu pro rytmus
Počet dětí: nejméně 8
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: lano, bubínek

 

Na trávníku vymezte lanem kulatý prostor a sedněte si s dětmi okolo. Předložte před ně obrázek dračí lodě a vysvětlete si, o co se jedná – dračí loď je druh sportovní lodi, na níž pádlující jedou podle rytmu udávaného bubeníkem.

 

Vyzvěte děti, aby pochodovaly kolem vymezeného území podle bubínku, kterým budete udávat rytmus. Záměrně střídejte pomalé a rychlé tempo. Jakmile s dětmi pochodování procvičíte, vyzvěte je, aby se pohybovaly v libovolné vzdálenosti od kruhu. Musí se ale vždy pohybovat podle udávaného rytmu.

 

Jakmile zvuk bubínku ustane, musí děti rychle doběhnout ke kruhu a postavit se dovnitř. Zdůrazněte jim, že jsou kamarádi, a proto si musí navzájem pomáhat, aby se zachránili všichni.

 

Obvod kruhu postupně zmenšujte. Děti vybízejte ke spolupráci.

 

Mohlo by vás zajímat

 

Činnosti se zvířaty v předškolním vzděláváníZvířátka si pomáhajíRozvíjíme rozumové schopnosti dětí

 

Jarní malíři

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky, výtvarného cítění
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20–30 minut
Pomůcky: pro každé dítě paletu z tvrdého papíru či lepenky

 

Pro každé dítě si předem připravte malířskou paletu. Z tvrdého papíru či lepenky vystřihněte tvar palety, na jednu stranu přilepte oboustrannou lepicí pásku. Jednou stranou tak páska drží na paletě, druhá je zatím přikryta štítkem.

 

Sedněte si s dětmi do kruhu a nechte je vyprávět o tom, jak vypadá příroda kolem nich – co mohou vidět, co tu roste, kvete, co tu naopak není.

 

Poté si vysvětlete význam palety jako nástroje malíře. Ukažte dětem jejich paletu a názorně předveďte, co bude jejich úkolem. Děti chodí po parku, snaží se najít co nejvíce různých přírodnin a lepí je na svou paletu. Až má většina svou paletku zaplněnou, sedněte si zpět do kruhu a nechte děti ukázat a popsat, co zajímavého našly.

 

Mohlo by vás zajímat