Znáte počasí?

Dílčí vzdělávací cíle: orientace v prostoru, rychlá reakce na podnět, upevňování poznatků o počasí a jeho vlivu na jednání lidí
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: piktogramy počasí

 

Připravte si kartičky s piktogramy počasí a posaďte se s dětmi do kruhu tak, aby každý dobře viděl. Vyzvěte děti, aby vysvětlily, co jednotlivé obrázky mohou znamenat a zda je možné se s takovým počasím setkat v létě. Každé dítě má prostor pro vlastní vyjádření, jaké počasí zná a jaké mu vyhovuje. Následně shrňte, s jakým počasím se můžeme v létě setkat a jak je možné jednotlivé piktogramy nazývat.

 

Pro hru samotnou umístěte obrázky v dostatečné vzdálenosti od sebe (na kmen stromu, na lavičku, pod keř, na větev apod.). Obrázky můžete připevnit lepicí gumou, kolíčky či provázkem. Domluvte si s dětmi signál (tlesknutí, píšťalka apod.), po němž vždy vyslovíte název obrázku. Jejich úkolem je k němu co nejrychleji doběhnout.

 

Další variantou hry je omezení pohybu dětí. Děti k jednotlivým obrázkům běží jako pejsci (po čtyřech), raci (pozpátku), sloni (s rukou jako chobot), hadi (plazí se) aj.

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

 

Ediční řada Nebojme se pohybuPaleček, Barborka a pohádkové střípkyEdiční řada – Náměty na výtvarné a environmentální činnosti

Bubeníci

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj smyslu pro rytmus, rozvoj pozornosti, procvičení říkadel
Počet dětí: nejméně 4
Délka realizace: 15–20 minut
Pomůcky: prázdná PET láhev o objemu 0,5 l pro každé dítě

 

Sedněte si s dětmi do kruhu a každému rozdejte PET láhev. Názorně předveďte, co s danou láhví budou dělat. Uchopte ji do jedné ruky a rytmicky s ní klepejte do druhé.

 

V první fázi po vás děti budou opakovat zvolený jednoduchý rytmus. Jakmile je většina dětí schopná opakování, můžete vyzvat ty nejšikovnější, aby vymyslely a předvedly jejich vlastní „bubnování“. Pokud máte rytmus procvičený, přidejte k bubnování jednoduchá říkadla, později známé písně.

 

Pro zpestření děti mohou láhví bubnovat do trávy, na stehna, na zadeček, na koleno, na stehno, na chodidlo. Využít můžete i okolí v parku bubnováním na lavičku, na cestu, do trávy apod.

 

Pro lepší organizaci je dobré mít k dispozici vhodný hudební nástroj, kterým aktivitu můžete lépe řídit (např. triangl, zvoneček).

 

 

 

 

 

Klobouková štafeta

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových dovedností, manipulace s předměty
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: pro každé družstvo jeden klobouk

 

Rozdělte děti do stejně početných družstev. Seřaďte je do řady a vždy prvnímu dejte na hlavu klobouk. Po odstartování mají děti za úkol klobouk předat vždy tomu, kdo stojí za nimi. Jakmile se klobouk dostane k poslednímu dítěti, toto dítě běží na místo prvního a kolo končí.

 

Družstvo, které poslalo klobouk jako první a jehož poslední hráč přeběhl na místo prvního, získává bod. Štafeta končí, když se celé družstvo vystřídá v roli prvního.

 

Klobouk lze předávat několika způsoby: nad hlavou, zleva, zprava, pod nohou, pomocí levé ruky, pomocí pravé ruky, pod zvednutým levým kolenem, pod zvednutým pravým kolenem.

 

Hru lze obměnit tak, že s kloboukem děti hrají klasickou štafetu. Děti rozdělte do dvou družstev. První dítě z každého družstva si nasadí klobouk a snaží se co nejrychleji doběhnout ke druhému hráči z družstva a klobouk mu předat. Hráči si ho předávají tak dlouho, dokud se nedostane až k poslednímu hráči, který jej má dopravit na výchozí stanoviště. Rychlejší družstvo získává bod.

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit:

 

Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršůEdiční řada – Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzděláváníCvičíme s dětmi