Pohádková

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, pozornosti a paměti, prostorové orientace
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: obrázky pohádkových postav

 

Děti v mateřské škole nebo ve skupině motivujte povídáním o pohádkách. Hru začněte tím, že dětem ukážete obrázek princezny, draka, rytíře a hradu. Společně si prohlédněte, jak vypadají. Následně dětem vysvětlete, co musí udělat, když bude „vystupovat“ ve vaší pohádce některá z postav (viz popis níže). Děti se tedy pohybují po prostoru, a jakmile vyslovíte např. slovo „princezna“, musí se zastavit a vykonat předem domluvený postoj. Po chvíli nácviku již do hry přidejte obrázky – namísto slovního označení už ukazujete jenom obrázky.

 

Pohyby postav:

  • princezna – děti spojí ruce nad hlavou a vytvoří tak okénko
  • drak – děti musí zůstat stát na místě s rozkročenýma nohama a roztaženýma rukama
  • rytíř – děti spojí ruce před sebe jako při plavání
  • hrad – děti si stoupnou snožmo a zvednou obě ruce vzhůru

 

Mohlo by vás zajímat

 

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzděláváníEdiční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme siLétající koberec

 

Strážce pokladu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rozvoj obratnosti, rozvoj sluchového vnímání
Počet dětí: nejméně 5
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: žíněnka, knoflíky

 

Rozdělte předškoláky do čtyř skupin zlodějů. Každá skupina si stoupne do jednoho rohu tělocvičny. Uprostřed tělocvičny posaďte na žíněnku jednoho hráče, který bude představovat strážce pokladu. Tento hráč bude mít zavázané oči a kolem něj budou rozmístěny knoflíky – poklad. Jak hráč, tak knoflíky musí být pouze na žíněnce.

 

Na znamení vybíhají všichni hráči z rohů tělocvičny ke strážci. Jejich úkolem je, aby se každý chopil jednoho knoflíku a odnesl ho do svého rohu. Zároveň nesmí stoupnout na žíněnku ani upustit knoflík. Jestliže se strážce dotkne něčí ruky, kolo končí a strážce a lapený hráč si vymění své role.

 

Hru lze ztížit tím, že počet knoflíků bude o jeden menší než počet zlodějů. Pokud se nepodaří strážci nikoho chytnout, vymění ho ten, na koho již knoflík nezbyl.

 

Mohlo by vás zajímat

 

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzděláváníEdiční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme siLétající koberec

Bouřka

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností, rozvoj obratnosti, rozvoj pozornosti a soustředění, procvičování barev
Počet dětí: nejméně 5
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: karty jednotlivých barev, míč

 

Posaďte se s předškoláky do kruhu. Pomocí barevných karet si s dětmi nejprve zopakujte názvy jednotlivých barev. Karty postupně ukazujte, předškoláci jejich barvy správně pojmenovávají. Poté nechte karty kolovat po kruhu. Všechny děti vyzvěte, aby si stouply do řady, a vysvětlete pravidla následující hry.

 

Dětem budete postupně házet míč. S každým hodem vyslovte název některé z barev. Dotyčné dítě musí míč chytit a hodit vám jej zpět. Jakmile ale místo barvy řeknete něco jiného, v tomto případě předem domluvené zakázané slovo „bouřka“, musí dítě nechat míč spadnout na zem.

 

Pokud míč někomu při chytání spadne nebo jej omylem chytí při vyslovení zakázaného slova, vypadává na jedno kolo ze hry.

 

Mohlo by vás zajímat

 

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzděláváníEdiční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme siLétající koberec