Pošli dál

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj obratnosti a jemné motoriky
Počet dětí: nejméně 6
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: pingpongová pálka, kaštany

K aktivitě vyberte rovnou plochu, na kterou se všichni hráči postaví do kruhu. Doprostřed tohoto kruhu umístěte určité množství kaštanů (asi deset) a vyberte jednoho šikovnějšího hráče, kterému dáte do ruky pingpongovou pálku.

Úkolem prvního hráče je dojít doprostřed kruhu, umístit jeden kaštan na pálku a vrátit se zpět ke kruhu, přičemž mu na zpáteční cestě kaštan nesmí spadnout. Následně tento hráč předá pingpongovou pálku i s kaštanem svému sousedovi v kruhu. Takto pálka koluje po kruhu. Jestliže některému hráči z pálky kaštan spadne, vrací se zpět doprostřed kruhu a zpět ke kruhu. Jakmile se pálka dostane opět k prvnímu hráči, skupina vítězí.

Barevné listy

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj estetického vnímání, rozvoj jemné motoriky a pohyblivosti
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: listy, voskovky, papíry, pevná podložka pod papír

Nasbírejte si dostatečné množství různobarevných listů. Pro zopakování můžete s dětmi určovat jejich původ či popisovat barvu. Poté všechny listy umístěte do území. Každému dítěti pak dejte list kancelářského papíru A4, podložku a vysvětlete pravidla aktivity.

Na jednom konkrétním místě uložte dostatečné množství voskovek. Každý si může jednu voskovku vybrat a přesunout je do území, kde leží listy. Jeho úkolem je provést frotáž, položit tedy list pod papír a přenést otisk měkkou voskovkou na papír. Poté se musí vrátit na začátek, dát zpět voskovku, může si půjčit další a pokračovat v kopírování listů. Před samotnou aktivitou je dobré, aby si děti tuto činnost vyzkoušely.

Na závěr si se všemi dětmi sedněte do kruhu a nechte je popsat jejich výtvor a použité barvy.

 

Podzimní obraz

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj estetického vnímání, rozvoj motoriky a spolupráce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 30 minut
Pomůcky: písek, potravinářské barvy, velký arch papíru

Pro aktivitu potřebujete tři až čtyři potravinářské barvy, kterými obarvíte písek. Následně dejte každému dítěti velký arch papíru. Pokud máte dětí víc, mohou být ve skupinách. Společně si povídejte o přírodě na podzim. Zmiňte se o barvách v přírodě, které jsou na listech, ale také o změnách v přírodě i činnostech, jež lidé na podzim vykonávají.

Poté vysvětlete dětem, že jejich úkolem bude vytvořit podzimní obraz. Nebude se jednat o konkrétní věc, ale o jakýsi obraz, kde budou jenom různé barvy. Tento obraz pak vytvoří pomocí písku. Jakmile jsou děti či jednotlivé skupiny hotové, nechte si prostor pro společné vyprávění o obrazech.

Trefa žaludem

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky a pohyblivosti, rozvoj matematických představ
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: žaludy, 3 kelímky, švihadlo, záznamový list na body

Připravte si dostatečné množství žaludů a tři kelímky, které fixem očíslujete/označte různými barvami. Pomocí švihadla vyznačte kruh, do jehož středu umístíte tři kelímky. Hráči se postaví okolo kruhu a každý dostane deset žaludů.

Jejich úkolem je, aby se trefili do daných kelímků, a to následovně. Vítězí ten hráč, kterému se podařilo trefit do všech tří kelímků.

Čísla/barvy na kelímku mohou také znamenat body, v tomto případě ale zrušte kruh ze švihadla, připravte startovní čáru a kelímky umístěte do vzdálenosti tak, aby to odpovídalo pravidlu, že kelímek s větším počtem bodů je dál.