NOVÁ publikace Příběh změny byla pokřtěna na RAABE konferenci našich slovenských kolegů Učiteľ nie je Google 3. Nápad na vznik knihy se zrodil na loňské konferenci RAABE Učiteľ nie je Google2, kde manželé Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., a PhDr. Václav Trojan, Ph.D. spolu s účastníky konference otevřeli téma potřeby škol reagovať na rychle se měnící současnost.
 


Změna, novinka, přeměna, reforma, posun správným směrem, transformace, nebo dokonce převrat
 – kolikrát byla tato slova směřována do škol. Školy se proměňují, vytvářejí se nové vzdělávací cesty, formují se nové obory i postupy. Školy musí reagovat na rychle se měnící současnost.

Publikace Příběh změny reaguje na vzniklou situaci a snaží se z různých úhlů pohledu uchopit fenomén změny. Nejde o to být módní a aktuální za každou cenu, ale je třeba být na změnu správně připraven

Popsány jsou konkrétní nástroje a postupy, kterých je možno v terénu využít. V knize se ale objeví také příběhy a právě tím je publikacevýjimečná. Spojuje teorii s praxí, schémata s konkrétní situací ve škole, akademický svět s reálným autentickým školským prostředím. Každá kapitola obsahuje záverečné shrnutí a otázky na zamyšlení.

Prohlédněte si UKÁZKOVÉ STRANY!