Nabízíme ukázkovou 1. lekci z nové publikace Jóga pro děti – Jógohrátky se zvířátky, jejíž autorkou je Mgr. Klára Tůmová, DiS. Inspirujte se hravou strukturou úvodní lekce komplexního kurzu jógy pro děti.


Úvodní část

Podložky uspořádáme do kruhu. Lektorka se přivítá s dětmi a představí se. Stručně děti seznámí s tím, co znamená jóga. Jóga je několik tisíc let staré cvičení, které pochází až z daleké Indie. Dříve se jóga učila tak, že jeden žák měl jednoho učitele a od něj se vše učil. Při cvičení jógy napodobujeme přírodu – zvířátka, ale také třeba i počasí a jiné. Naučíme se, jak správně sedět, aby nás nic nebolelo. Procvičíme svůj dech, který je pro naše tělo velmi důležitý. Protáhneme své tělo a dozvíme se něco nového.

Lektorka postupně děti požádá, aby se představily a pověděly něco o sobě. Potom je vyzve, aby řekly, jaké je jejich nejoblíbenější zvířátko, a pokusily se ho formou pantomimy napodobit, ostatní opakují po něm. Pokud by někdo nevěděl, jak vybrané zvířátko ztvárnit, mohou mu pomoci ostatní. Na světě existuje ještě mnoho dalších zvířat, tak si teď zkusíme zahrát hru Na zvířátka.


Pomůcky

Podložky, karty s jógovými pozicemi, dřívka, brčka, barevné karty (zelená, modrá, žlutá), plstěné kuličky.


Průpravná část

Na zvířátka: Dětem se pustí hudba. Nejprve se pohybují jako děti. Mohou chodit, poskakovat, běhat v rytmu hudby. Když se hudba vypne, vytvoří ze svého těla sochu nějakého zvířátka. Lektorka prochází mezi nimi a snaží se uhádnout, jaké zvířátko děti představují. Následně se pustí hudba a cvičenci se musí pohybovat jako zvířátko, které si vybraly, že ztvární. Hudba se opět vypne a děti vytvoří jinou sochu. Takto se hra několikrát opakuje.

Seznamovací hra: Cvičenci stojí na podložkách uspořádaných do kruhu. Lektorka si stoupne dovnitř kruhu. Jednomu z dětí podá ruku a pozdraví ho jménem „Ahoj Aničko, která máš ráda kočky“, ostatní pozdrav zopakují a zacvičí kočičku. Při podání ruky si vymění místo s osloveným. Takto si děti procvičí svá jména a protáhnou se.


Ostrov Slunce

Daleko za hlubokou tůní, klikatou řekou a horami se rozpíná velký oceán. V něm se nachází malý ostrov s názvem Sluneční ostrov. Je pojmenovaný podle slunečného počasí, které na ostrově panuje. Na písčitých plážích plných mušlí rostou vysoké palmy a lidé zde mají dostatek ovoce i zeleniny. Ostrov je také domovem mnoha zvířat. Jeho obyvatelé si ho však neváží. Stěžují si na teplé sluneční paprsky, které pak střídají prudké deště. Kdyby tak zde bylo více chladnějších dní, stěžují si. Jednoho rána se stalo něco neobvyklého. Místo slunečních paprsků dopadl na zem pouze stín a přítmí. Lidé i zvířata vycházeli ze svého obydlí a podivovali se. Obyvatelé nejprve měli radost a slavili, že slunce konečně nepálí. Zvířata však byla smutná. Nejen ona trpěla, květiny svěsily své květy, stromy slábly a úroda byla malá. Obyvatelé si začali uvědomovat, že bez slunce na jejich ostrově brzy nebude ani život. Zásoby potravy se tenčily a někteří z nich onemocněli. Litovali, že si nevážili slunce a jeho životodárné záře. Vzhlíželi k němu a slibovali, že když opět vpustí své sluneční paprsky na jejich půdu, již nikdy si nebudou stěžovat. Vesmír jejich prosby vyslyšel. Šero vystřídalo světlo a slunce opět hřálo v plné síle. Lidé jásali. S nimi zvířata i květiny. Za úsvitu obyvatelé společně vyšli na nejvyšší horu, natáhli ruce ke slunci a hluboce se mu uklonili. Jezevčík se protáhl. Had slastně zasyčel. Pejsek zavrtěl ocáskem a brouček opatrně vykouknul zpoza lístku. Obyvatelé na znamení díku zvedli své ruce k nebi a ve svých myšlenkách děkovali za nový den.

Pozdrav slunci: Lektorka vyrovná na zem karty s jógovými pozicemi, které tvoří pozdrav slunci (tak jak v příběhu následovaly). Společně si ho zacvičí a naučí. Lektorka žákům vysvětlí význam soustavy cviků pro zdraví jejich duše i těla.

Rozhovor k příběhu: téma příroda, vliv lidí na přírodu (pozitivní/negativní dopady), jak můžeme pomoci (třídění odpadu atd.)Dechové cvičení a hra – třídíme

Dětem vysvětlíme, jaký přínos má třídit odpad. Připomeneme, na jaký druh odpadu se používají různě barevné kontejnery (zelený, žlutý, modrý). Žáci vytvoří dvojice a v rytmu dřívek se pohybují v prostoru. Když rytmus utichne, lektorka ukáže jednu z barev (zelená, žlutá, modrá) a děti mají za úkol se domluvit a ze svých těl vytvořit „odpad“, který by bylo možné vhodit do kontejneru dané barvy. Následně označíme rohy místnosti vybranými barvami a dětem dáme k dispozici kuličky. Prostřednictvím brček mají za úkol spolupracovat se svým partnerem a dofoukat kuličku do správného rohu dle vybraného druhu odpadu. Děti se učí správné technice dýchání (nádech nosem).


Relaxace

Cvičenci se položí na svou podložku a zavřou oči. Lehnou si v libovolné poloze. Lektorka je pomalým hlasem vede k tomu, aby si ve své mysli vytvořili obraz vysoké hory, na kterou krok po kroku vychází. Na jejím vrcholu mohou pohlédnout na celý ostrov. Slyší šum oceánu a zpěv ptáků. Vidí vysoké palmy, vesele laškující opice, pestré květiny, které z výšky vypadají jako barevné puntíky… Poděkují slunci za jeho životadárnou moc a pomalu sestupují zpět dolů a navrací se do místnosti.


Ukázka pochází z publikace Jóga pro děti – Jógohrátky se zvířátky, jejíž autorkou je Mgr. Klára Tůmová, DiS.