Zvládání překážek, řešení konfliktů, posilování odpovědnosti za sebe i skupinu

Článek pochází z publikace Kurz skupinového kariérového poradenství, autorem ukázky je Mgr. Miroslav Vosmik.


Cíl lekce v Kurzu skupinového kariérového poradenství:

Uvědomit si překážky a možná ohrožení na vzdělávací a profesní dráze a nutnost přípravy na ně, přispět k efektivnější komunikaci a zvládání náročných situací (tematicky se překrývá s osobnostní a sociální výchovou (OSV), proto je nutné koordinovat s OSV). Usilujeme o rozvoj umění naslouchat mezi žáky, zvyšujeme jejich odolnost vůči manipulaci.


Aktivity (publikace nabízí 7 aktivit, 6 pracovních listů, v článku najdete pouze zvýrazněné aktivity):

 • Překážky, ohrožení, krize + Pracovní list č. 13
 • Smutný kolega/kolegyně
 • Smlouva se sebou samým
 • Moje hodnoty a hodnoty ostatních + Pracovní list č. 14
 • Cvičení na hodnocení ostatních a tvorbu kritérií pro hodnocení + Pracovní list č. 15
 • Hra s pomerančem/Nakresli obrázek
 • Výcvik efektivní komunikace a řešení konfliktů v 4 krocích + Pracovní listy č. 16, 17, 18


Metody:

skupinová práce, individuální úkol, pracovní list, hraní rolí, simulační hra

 

Překážky, ohrožení, krize – pracovní list Zadní vrátka

Metody: pracovní list, práce ve skupině, diskuze

Cíl: Připravit žáky na překážky, ohrožení a krizové situace, které je mohou na profesní dráze potkat. Měli by si uvědomit, že lze udělat mnohé už v samotné přípravě na povolání a že má vliv i jejich uvažování o profesní kariéře.

Popis aktivity:

A/ Žáci samostatně pracují s pracovním listem.

 1. Vypíší 6 různých povolání, která je zrovna napadnou. Měla by se mezi nimi objevit i ta, o kterých žák uvažuje při své volbě.
 2. Ke každému povolání vymyslí situaci, která by někdy v budoucnu mohla nastat a která bude silně ohrožovat toto povolání na trhu práce (např. všechna povolání vázaná na cestovní ruch byla ohrožena pandemií koronaviru).
 3. Pokuste se nejprve sami vymyslet, jak byste na tu situaci zareagovali, kdyby se vás týkala. Navrhněte, co by člověk mohl dělat jiného. Jak by měl postupovat?
 4. Vyberte 3 povolání, u nichž půjdete ještě dál, do doby přípravy na toto povolání. Co by neměl člověk v přípravě na toto povolání opomenout? Co navrhujete? Dá se na krizi připravit? Jak?

Příklad k bodu 3

Průvodce v cestovním ruchu by mohl přechodně tvořit doprovodné materiály (tištěné, audio, video), které pak bude moci využívat při provázení, bude natáčet virtuální prohlídky, které později může využívat jako bonus při prohlídkách. To vše prezentuje na svých atraktivních a aktuálních webových stránkách. V přípravě určitě nesmí opomenout klíčové cizí jazyky a celkově komunikační dovednosti, znalosti z historie, místopisu, ale také kreativní práci s textem (audiem, videem, grafikou), samozřejmostí je tvorba a správcovství webových stránek. Pokud má průvodce tyto dovednosti, uplatní se na trhu práce, i kdyby nemohl být již průvodcem.

B/ Skupinová práce

Žáci se spojí do skupinek po 4–6 žácích a porovnají svá povolání a situace, která tato povolání mohou ohrožovat. Poté se soustředí na bod 4, porovnají své odpovědi, sdílí svoje nápady a vyberou 3 společná povolání, u nichž vzájemně proberou strategii a vylepší ji: Jak být připraven na překážky a krizové situace? Následně vyberou jeden příklad, který se jim dle jejich názoru nejlépe povedl, ten pak prezentují před třídou.

Reflexe: Jak vám šlo vymýšlet překážky, krizové situace a ohrožení pro jednotlivá povolání? Jak vám bylo, když jste se vžili do toho, že se vás to dotýká? Jak těžké bylo navrhnout strategie „přežití“? Jak na tom byli vaši spolužáci? Měli podobné nápady? Kdo a co vás nejvíce překvapilo? Budete si nějaké nápady pamatovat? Co  byste neměli nikdy v přípravě na povolání opomenout?

Smutný kolega/kolegyně

Metody: práce ve skupině, hraní rolí, diskuze

Cíl: Součástí spokojenosti v povolání jsou i dobré kolegiální vztahy na pracovišti, schopnost spolupracovat a pomáhat si. Aktivita pomáhá žákům všímat si svého okolí, být citliví k problémům druhých a být jim nápomocní.

Popis aktivity: Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina si nakreslí na plakát „nešťastného“ člověka, svého kolegu/kolegyni v práci. Žáci promýšlejí, proč je nešťastný, pokusí se vymyslet co nejvíce důvodů. Na co přijdou, to pomocí lístečků nalepí na plakát. Ve skupině se dohodnou a vyberou si jeden z lístečků – důvodů a vymyslí i způsob, jak problém kolegovi/kolegyni pomůžou vyřešit. Následně nacvičí scénku, ve které budou celou situaci simulovat. Ostatní skupiny hádají důvod. Potom, co je uhodnut, hrající skupina představí (dohraje) i způsob řešení situace. Scénkou pokračuje další skupina, až se prezentují všechny. Nezapomeneme žákům připomenout, že herci se mají ocenit potleskem.

Reflexe: Jak jste se dokázali vcítit do smutného kolegy/kolegyně? Napadalo vás dost důvodů, proč může být nešťastný? Proč jste vybrali zrovna takovou situaci pro scénku? Bylo těžké vymyslet způsob pomoci? Jak vám šlo vymýšlení scénáře a rozdělování rolí? Myslíte si, že se vám scénka povedla? Co bylo pro vás odměnou? Kdo podle vás přišel s nejoriginálnějším ztvárněním a kdo s nejlepším řešením pomoci?

 

Hra s pomerančem nebo varianta Nakresli obrázek

Zdroj: Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace (s. 93). Upraveno a rozšířeno.

Metody: práce ve dvojici, hraní rolí, analýza videozáznamu

Cíl: Aktivita je vhodná pro odlehčení, zábavu. Zároveň není samoúčelná, neboť nám připraví půdu pro aktivitu na řešení konfliktů. Žáci si uvědomí nutnost spolupráce.

Popis aktivity:

Varianta A: Každá dvojice dostane pomeranč se zadáním, že obě strany ho chtějí mít (jeden pro kůru, druhý pro dužinu, ale to jednotlivé strany o sobě neví). Mají vyřešit konflikt beze slov. Dvojice sehrají, zapíší průběh a výsledek.

Varianta B: Každá dvojice dostane 1 tužku a 1 papír a mají nakreslit obrázek (jeden má kreslit dům, druhý má kreslit kočku, ale opět to jednotlivé strany o sobě neví). Dvojice sehrají, zapíší průběh a výsledek.

Možné výsledky: pomeranč zničen = prohra – prohra / silnější vezme pomeranč = výhra – prohra / pomeranč rozpůlí – kompromis / jeden si vezme kůru, druhý dužinu – dohoda / nenakreslí se ani dům, ani kočka = prohra – prohra / silnější nakreslí, slabší nenakreslí nic = výhra – prohra / nakreslí nejprve jeden obrázek, potom druhý = kompromis / nakreslí kočku i dům = dohoda.

Tato aktivita je sice zábavná, ale zároveň vede žáky k reflexi nad tím, zda je lepší soutěžit (tedy zvítězit/prohrát), nebo spolupracovat (tedy dosáhnout kompromisu / dohody). Je zajímavé jednotlivé dvojice pozorovat, s jejich souhlasem i nahrávat na video. Ne vždy totiž žáci dokáží v „zápalu boje“ zaznamenat průběh aktivity objektivně.

Pokud bychom pracovali s videem, bylo by zajímavé natáčet jednotlivé dvojice zvlášť, aby se vzájemně neovlivňovaly. Analýzu videí pak provádíme ve skupině. 

Reflexe: Jak jste se při hře cítili? Jste spokojení s výsledkem? Proč ano/ne? Lze najít nejlepší řešení? Analyzujte, jak jednotlivé dvojice postupovaly. Co jste si na aktivitě uvědomili? Jaké to je vyhrávat/prohrávat? Jaké to je se umět dohodnout?

 

Přílohu ve formátu PDF stáhnete zde.

 

Článek pochází z publikace Kurz skupinového kariérového poradenství, autorem ukázky je Mgr. Miroslav Vosmik.