Pracovní sešity pro domácí přípravu si můžete objednat prostřednictvím tohoto e-shopu nebo zakoupit u svého knihkupce. Jsou běžně v distribuci a v nabídce většiny knihkupectví a knižních e-shopů.


Každý dobrý knihkupec vám samozřejmě pružně zajistí objednání a dodání všech dostupných titulů z nabídky!


Pracovní sešity pro MŠ ve formě předplatného lze objednat pouze přímo v našem nakladatelství nebo na tomto e-shopu.


 

Uvedené doporučené prodejní ceny (DPC) jsou včetně 15% DPH a jsou doporučeny všem prodejcům. Změny cen se vyhrazují.

 

VÝTAH Z CELKOVÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Odesláním objednávky písemně (faxem, e-mailem, dopisem), objednáním přes webové stránky, objednací kupon, případně mimo prostory Nakladatelství nebo udělením telefonického souhlasu, se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky a stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.


Ceny jsou uvedeny včetně DPH bez poštovného a balného. K ceně zboží bude přičtena částka za poštovné dle platných tarifů České pošty vč. 15% DPH a za balné, které je stanoveno dle druhu zboží a velikosti zásilky včetně 15% DPH.


Do 10 pracovních dnů po obdržení a zpracování závazné objednávky zákazník obdrží zásilku spolu se zbožím a s fakturou-daňovým dokladem (ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší) na dobídku nebo v případě úhrady převodem se splatností daňového dokladu 14 dnů. Zásilka je zaslána prostřednictvím České pošty, ale je možné se domluvit na jiném způsobu dopravy.


Do 14 dnů od obdržení zásilky má zákazník právo na vrácení zboží bez udání důvodu.


Odběratel uděluje Nakladatelství zasláním objednávky souhlas se zpracováním, archivací a použitím osobních údajů, které uvedl v objednávce, pro potřeby splnění závazku nakladatelství vyplývajícího z objednávky. Stejně tak objednavatel uděluje souhlas pro použití těchto osobních údajů pro marketingové akce nakladatelství a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tyto údaje mohou být použity výhradně Nakladatelstvím. Tento souhlas může objednavatel kdykoliv odvolat písemně poštou anebo e-mailem odesláním na adresu nakladatelství. Nakladatelství se zavazuje uchovávat tyto údaje v tajnosti, neobchodovat s nimi a zabezpečit je před zneužitím.


Podrobné, celkové obchodní podmínky naleznete zde.
Nebojte se zeptat na našem zákaznickém oddělení:

tel: 284 028 940 nebo 
284 028 941
e-mail: 
raabe@raabe.cz
Distribuci našich publikací zajišťují: