Metodickou řadu vytvoříme, seřadíme-li za sebou úkoly vztahující se k témuž výtvarnému problému (jednoduchému či obsahujícímu dva a více problémů dílčích). Úkoly jsou však řazeny tak, že se náročnost jejich řešení postupně zvyšuje.

V průběhu realizace celé výtvarné řady se pozornost dětí soustředí na jeden výtvarný problém a možnosti jeho řešení (např. figura v pohybu, v profilu) nebo může být „výtvarně technický“ a děti se s ním postupně seznamují v experimentech, hrách a výtvarných etudách. Metodická řada tedy pedagogické požadavky splňuje.

Ukázka pochází z publikace Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, autorkou je PaedDr. Helena Hazuková, CSc.


Metodická řada KDYŽ MODELUJEME, PRACUJEME S HMOTOU, SVĚTLEM A STÍNEM nebo KDYŽ HLÍNA OŽIVNE

Výtvarné problémy: Přechod z plošných zobrazení k trojrozměrným. Základní technické dovednosti a pracovní návyky při modelování. Význam kontrastu světlo – stín při tvorbě i umístění trojrozměrného objektu.


Námět 1: „Hlína se proměňuje pod našima rukama“

Úkol 1: Seznámit se s tvárnými vlastnostmi sochařské hlíny. Vyzkoušet způsoby, jakými z ní lze vytvářet trojrozměrné útvary reliéfu otiskováním různých struktur. Vytvořit misku z „hadů“ a „misku s hadem“. Pozorovat vytvořené objekty při různém směru a intenzitě osvětlení.

Výtvarný problém: Přejít z vyjadřování v ploše do trojrozměrného, pochopit rozdíl.

Realizace: Sochařská hlína, hnětení, válení, uštipování, spojování částí, vytváření objektu tlakem ruky i vrstvením válečků – „hadů“.


Námět 2: „Ležím na zádech a odpočívám“

Úkol 2: Vytvořit sestavením z částí – válečků – ležící lidskou postavu. Udělat dostatečně dlouhé ruce i nohy. Pevně spojit končetiny a hlavu s trupem. Připojit vymodelované některé části oblečení, polštářek pod hlavu, deku aj.

Výtvarný problém: Přejít z vyjadřování v ploše do trojrozměrného, pochopit rozdíl. Respektovat možnosti hlíny jako tvárného materiálu (co vymodelovat jde a co nikoli, např. čára ne). Pozor na „placatost“ figur!

Realizace: Sochařská hlína, hnětení, válení, uštipování, spojování částí, vytvoření plátků hmoty („placiček“).


Námět 3: „Už jsem si odpočal a zase se začínám hýbat“

Úkol 3: Pokusit se naznačit některou ze změn polohy, např. dám si ruce za hlavu, zakrývám si oči rukama, mám pokrčenou jednu nohu (obě nohy), lehnu si na břicho a prohlížím si knihu, protahuju se, sedím, stojím atd.

Výtvarný problém: Přejít z vyjadřování v ploše do zobrazení trojrozměrného. Respektovat možnosti hlíny jako tvárného materiálu. U zobrazení stojících figur odhadnout jejich výšku tak, aby je nohy „unesly“.

Realizace: Opatrná manipulace s vytvořenou ležící postavou (zejména končetinami), dotváření situace vymodelovaným detaily.


Ukázka pochází z publikace Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, autorkou je PaedDr. Helena Hazuková, CSc.