Pracovní sešity KuliFerda jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenostiDěti jsou motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi

První čtyři pracovní sešity jsou zaměřeny na roční období (JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA) a obohaceny o svátky, tradice a znalosti vhodné pro předškoláka. V pracovních sešitech se procvičují všechny klíčové oblasti školní připravenosti (např. zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, orientace v čase a prostoru…). Pátý pracovní sešit s názvem GRAFOMOTORIKA NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK se zaměřuje na procvičování jemné grafomotoriky a letos máme připraveno nové vydání.

Přinášíme ukázky ze zcela nového ročníku 2022/23, konkrétně ze 4. dílu LÉTO. Inspirujte se...


VČELKA MEZI KVĚTINAMI

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho tělo – držet tužku dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím; sledovat předkreslenou linii a vést podle ní vlastní stopu; čáru vést plynule bez přerušení

Dítě a jeho psychika – soustředit se na činnost a dokončit ji; určit počet prvků

Dítě a svět –mít poznatky o některých letních květinách, poznat některý hmyz, vědět, čím je hmyz (například včela) důležitý

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Před samotnou aktivitou si můžeme zahrát na včelky kroužením rukama ve vzduchu. Takto si ruku hezky rozpohybujeme, uvolníme. Předvedeme si s dětmi, jak si včelka ve vzduchu krouží. Začneme většími pohyby vedoucími z ramene, můžeme pokračovat až k drobným krouživým pohybům v zápěstí. Květiny na obrázku zkusíme pojmenovat, při pobytu venku je zkusíme najít.

Odkaz ke stažení pracovního listu najdete v závěru článku.


KAŽDÝ JE NA NĚCO ŠIKOVNÝ

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho psychika – přemýšlet o svých silnějších a slabších stránkách; verbalizovat různé životní situace v souvislosti s úkolem

Dítě a ten Druhý – důvěřovat vlastním schopnostem; aktivně se ptát ostatních a zajímat se o jejich myšlenky a pocity

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

PL cílí na rozvoj respektu k odlišnosti, k rozmanitosti mezi lidmi. S dětmi je dobré si povídat o tom, že každému jde něco jiného, všichni nemusí být šikovní na všechno. Každé dítě by si mělo vymyslet alespoň jednu věc, ve které se cítí silné. Můžeme je u přemýšlení podpořit připomenutím konkrétních situací, pokud by to bylo příliš těžké. Aktivitu můžeme uvést některou z dětských pohádek, kde se objevuje motiv spolupráce a důležitosti toho, že každý je šikovný na něco jiného a může tím ostatním přispět.

Odkaz ke stažení pracovního listu najdete v závěru článku.


LETNÍ LIMONÁDA

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho tělo – sedět vzpřímeně s nohama na zemi a se správným úchopem pastelky; vybarvit skleničku do správné výšky, zvládnout kresbu bez přetahování; vést horizontální čáru zleva doprava

Dítě a jeho psychika – porovnat množství tekutiny ve skleničkách s využitím pojmů nejvíce, více, méně, nejméně; vytvořit logickou řadu sestupně dle množství; dokreslit ozdobné prvky do obrázku s využitím vlastní fantazie

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Cílem PL je rozvoj chápání pojmů více, méně, nejvíce, nejméně a schopnosti seřadit jednotlivé prvky do řady podle množství. Chápání pojmu poslední, první.

Zajímavý by mohl být pro děti pokus s porovnáváním množství vody v různě velkých nádobách. Připravíme si průhledný džbánek a dvě stejně velké skleničky. Skleničky naplníme vodou tak, aby jí bylo v obou nádobách stejně. Zeptáme se dětí, jestli je vody stejně. Pak z jedné skleničky přelijeme vodu do většího džbánku. Opět se dětí zeptáme, zda je vody stejně. Povídáme si o tom, že množství vody se nezměnilo, jen to vypadá, že je jí méně kvůli větší nádobě. Jiný pokus s vodou vyžaduje více skleniček, které jsou naplněny vodou v různé míře. Zkusíme skleničky rozeznít kovovou lžičkou. Rozlišujeme, zda jsou tóny vyšší, nebo nižší. Můžeme podle toho skleničky vedle sebe seřadit.

Společně s dětmi pak také můžeme zkusit vymyslet, na co jsme šikovní všichni dohromady jako skupina. Můžeme si to nakreslit společně na velký papír a vystavit si jej na nástěnku ve třídě.


Texty pochází z metodické karty, která je součástí bonusu pro učitele u produktu KuliFerda (5–7 let) - SADA pracovních sešitů.

Pracovní listy z ukázky zobrazíte a stáhnete ve formátu PDF >>ZDE<<.