Pracovní sešity KuliFerda jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Děti jsou motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi. 

Texty pochází z metodické karty, která je součástí bonusu pro učitele u produktu KuliFerda (5–7 let) - SADA pracovních sešitů.

 

První čtyři pracovní sešity jsou zaměřeny na roční období (JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA) a obohaceny o svátky, tradice a znalosti vhodné pro předškoláka. V pracovních sešitech se procvičují všechny klíčové oblasti školní připravenosti (např. zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, orientace v čase a prostoru…). Pátý pracovní sešit s názvem GRAFOMOTORIKA NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK se zaměřuje na procvičování jemné grafomotoriky a letos máme připraveno nové vydání.

Přinášíme ukázky ze zcela nového ročníku 2023/24. Inspirujte se...


LETNÍ ÚRODA

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho psychika – posoudit početnost dvou souborů a určit počet (čeho je více, méně a o kolik); nahradit předměty stejným počtem symbolů; projevovat zájem o číslice

Dítě a svět – mít elementární poznatky o přírodě kolem nás, rozlišit strom a rostlinu, znát typické znaky

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Přípravou na práci s pracovním listem může být manipulace s předměty (korálky, kostky) a porovnávání jejich počtu párováním nebo odebíráním po jedné. Skutečné předměty pak děti nahradí symbolem, který si samy vyberou. V běžných situacích (např. označení počtu přítomných dětí u stolků) můžeme používat kromě symbolů i číslice. Děti se je postupně učí samostatně vybírat.

V návaznosti na tuto aktivitu procvičujeme i názvy dalších letních plodin, používáme reálné plody i obrázkový materiál (např. rybíz, angrešt, maliny, borůvky…).

Odkaz ke stažení pracovního listu najdete v závěru článku.


UŽ SE TĚŠÍM NA PRÁZDNINY

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho psychika – výtvarně i slovně zobrazit vyjádřit svoje nápady a názory i svoje očekávání; spontánně vyprávět zážitky

Dítě a ten Druhý – vnímat názory druhého dítěte, vyslechnout jeho přání; přirozeně komunikovat s dětmi i dospělými

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Tento pracovní list vychází spíše z očekávání dítěte, než z jeho prožitků a vzpomínek. K zobrazení představ, jak by rádo trávilo prázdniny, je můžeme podněcovat otázkami, vyprávěním vlastních zážitků, použitím příběhů z knížek, ilustrací atd. Všímáme si, jak dítě ztvární vlastní postavu (zda kreslí i všechny detaily atd.) Kresba postavy tak může být i významnou diagnostickou pomůckou ve sledování psychické připravenosti na vstup do základní školy. O jednotlivých obrázcích si mohou děti vyprávět vmenších skupinkách nebo ve dvojicích, snažíme se dát každému dítěti dostatečný časový prostor.

Odkaz ke stažení pracovního listu najdete v závěru článku.


BRZY PŮJDU DO ŠKOLY

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho psychika – třídit předměty podle logických souvislostí; rozhodovat, co do skupiny předmětů patři a nepatří a zdůvodnit svůj názor; posilovat motivaci být školákem; zvládnout napsat svoje jméno; sluchem rozložit slovo na hlásky

Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Tento pracovní list může sloužit pro posílení motivace a zájmu dítěte zaujmout novou sociální roli – školáka. Vyprávíme si s dětmi, co je ve škole čeká, co všechno se tam naučí, navážeme na jejich zážitky ze zápisu nebo z návštěvy 1.třídy. Děti si uvědomí, že některé věci jsou do školy potřebné, jiné se tam ale nehodí. Na základní školu si s dětmi můžeme zahrát – připravit si „sešity“ přeložením papíru. Děti si mohou vyzkoušet jak roli učitele, tak roli žáka. Na společné akci s rodiči si vyprávíme, jak prožívali první den ve škole jejich rodiče či sourozenci.


Texty pochází z metodické karty, která je součástí bonusu pro učitele u produktu KuliFerda (5–7 let) - SADA pracovních sešitů.

Pracovní listy z ukázky zobrazíte a stáhnete ve formátu PDF >>ZDE<<.