Chci své dítě učit cizí jazyk. kdy mohu začít a na co si mám dávat pozor?

S výukou dalšího jazyka je možné začít buď v raném věku dítěte, anebo až poté, co má dostatečně osvojený první jazyk (po třetím roce života). Pokud se rozhodujete pro vícejazyčnou výchovu, tzv. „umělý bilingvismus“ od raného věku, dobře zvažte svoji vlastní motivaci. („Umělý bilingvismus“ nevychází z vaší přirozené situace – nežijete ve vícejazyčné domácnosti nebo v zahraničí, kde by se dítě s druhým jazykem intenzivně setkávalo.). „Taková výchova vyžaduje dlouhodobé úsilí, důslednost a přesvědčení“ (Horňáková a kol. 2005).

Dříve než začnete, zhodnoťte vaše jazykové znalosti. Pro výuku nejmenších dětí je třeba, abyste jazyk velmi dobře ovládali a znali také „dětská slova“ (bebí, hafík, zvuky zvířat), básničky a říkanky v cizím jazyce, měli dobrou slovní zásobu a gramatiku v cizím jazyce. Další věc, na kterou je nutné dávat pozor, je důsledný, dostatečný a dlouhodobý kontakt s cizím jazykem. Cizí jazyk by se dítě mělo učit tak, jako se přirozeně učí jazyk mateřský: mluvením s rodiči, s vrstevníky, čtením dětských knih, poslechem dětských písní, zpíváním, díváním se na pohádky, v pozdějším věku i psaním a čtením. Vyzbrojte se proto dětskými písničkami a knihami ve druhém jazyce. Můžete také zvážit nabídku dvojjazyčné výchovy v rámci vzdělávání ve vašem okolí (MŠ, ZŠ) amožnosti, jak bude dítě udržovat své jazykové znalosti i v pozdějším věku (pobyt v zahraničí, cizojazyčný vrstevník, rodinný příslušník apod.).


Může se moje dítě dívat na anglické nebo jiné cizojazyčné pohádky?

Dobře zvažujte, co a v jaké míře svému dítěti v televizi pouštíte, v jakém jeho věku a v jakém jazyce. Jaká je vaše motivace, aby dítě sledovalo pohádky v angličtině? Pro správný vývoj řeči je nesmírně důležité spolu komunikovat, což pasivní sledování televize neposkytuje. Některé dítě vás překvapí tím, že opakuje cizí slova z pohádek. Takové vědomosti jsou však velmi povrchní a krátkodobé. Dítě nemusí všem slovům skutečně rozumět, a když nebude mít možnost smysluplně je používat, vymizí. Dítěti, které mluví málo, nesrozumitelně a v řeči se už opožďuje, pohádky v cizím jazyce nepouštějte. Na další vývoj jeho řeči budou působit nepříznivě, zbytečně ho budou plést.

Je-li vývoj řeči u vašeho dítěte v normě, vy plnohodnotně ovládáte cizí jazyk a zvažujete časnou výuku druhého jazyka, můžete ji podpořit i výdobytky moderní techniky. V dnešní době jsou k tomuto účelu vytvořeny mnohé poutavé zlepšováky a pomůcky. Je však nutné vybrat pohádku nebo program na vhodné jazykové úrovni a vhodný pro daný věk dítěte. Vybírejte podle náročnosti děje, slovní zásoby a množství mluvené řeči. Aktivně se zapojte do sledování, povídejte si o obsahu, komentujte ho. Přidejte tematické básničky nebo říkanky a buďte ve výuce důslední a pravidelní.

Nezapomínejte, že audiovizuální forma by měla tvořit pouze část výuky. Nejdůležitější je „živá“ komunikace, která je nezbytná pro ovládání každého jazyka.

Příležitostné a krátkodobé sledování pohádek v cizím jazyce (např. cestou autem nebo na návštěvě) vývoj řeči neovlivňuje.


Ukázka pochází z publikace Logopedie včas - otázky a odpovědi, autorka: Mgr. Jana Pečarková