WEBINÁŘ ZDARMA: Přírodní školní zahrada v mateřské škole

Datum: pondělí 30. 01. 2023, od 17 hodin do 18,20 hodin

Lektorka: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


REGISTRACE


     Anotace webináře:

Webinář se zaměřuje na představení konceptu přírodních školních zahrad. Účastníci se seznámí s prvky, které ze zahrady dělají přírodní zahradu. Získají základní znalosti a dovednosti, jež jim umožní prvky využívat pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí, a to nejen pro environmentální a přírodovědné, ale komplexní. Důraz je kladen na to, aby si účastník webináře uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především právě školní zahrady.

 

Obsah webináře:

       1. Přírodní školní zahrada – koncept a pravidla certifikace
       2. Rostliny na školní zahradě – doporoučené druhy a skupiny a jak je využívat v praxi
       3. Živočichové na školní zahradě – doporoučené druhy a skupiny a jak je využívat v praxi
       4. Význam prostředí, informální vzdělávání, „Třetí učitel“
       5. Vybrané náměty a nápady na krátké podzimní aktivity (např. Hra na indiány s lusky trubače) a jejich zasazení do teoretického rámce.
       6. Doporučení na další metodickou podporu a literaturu.


       Pro koho webinář doporučujeme:

       Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ. 

       Více na toto téma naleznete v publikaci Environmentální činnosti.