Menu
Nákupní košík

Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení oblasti životního prostředí u dětí předškolního věku.

Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení oblasti životního prostředí u dětí předškolního věku.

WEBINÁR
399 Kč
Cena bez DPH: 399 Kč
Webinár

Najdete i v balících:

Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je didaktický materiál pro pedagogy předškolního věku a je rozdělena do tří částí.

 

V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Stručně a srozumitelně jsou na začátku textu vysvětleny důvody začlenění environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do rámcových vzdělávacích programů. Důraz je kladen na to, aby si čtenář uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady.

V metodické části jsou vytyčeny obecně platné metodické poznámky a důrazy, zmíněna jsou zde i doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. Autorka se věnuje hodnocení kvality a účinnosti a nabízí autoevaluační dotazník hodnocení kvality EVVO v MŠ.

Praktická část nabízí řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky. Pedagogové zde naleznou rozličné nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost.

 

Publikace je určena zejména pedagogům mateřských škol, využijí ji i budoucí pedagogové MŠ středních, vyšších odborných a vysokých škol a všichni, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku. Inspiraci v ní ale najdou nepochybně i rodiče, prarodiče nebo učitelé prvního stupně ZŠ či další pedagogičtí pracovníci. Vhodná je i pro tvorbu programů pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo dětí ze sociálně méně podnětného prostředí.

Publikace je určena zejména pro pedagogy mateřských škol, asistentům, studentům předškolní pedagogiky, asistentům pedagoga, pedagogům volného času a i rodičům.


Seznamte se s dalšími publikacemi populární edice Komplexních metodik jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání.


Parametry
Editoři/Autoři doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Formát A5
Počet stran 160
Rok vydání 2022

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam