Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. podporuje aktivity a rozvíjí spolupráci se společnostmi, které se aktivně zasazují o zvyšování úrovně českého školství.

Společně pro kvalitní vzdělávání

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. podporuje aktivity a rozvíjí spolupráci se společnostmi, které se aktivně zasazují o zvyšování úrovně českého školství.