Nový rok stejně jako Štědrý den v mateřské škole oslavit nestihneme, protože tou dobou jsme všichni doma se svými rodinami. Tvorbou novoročenek na něj však již trochu myslíme v čase adventním, a když se spolu sejdeme poprvé v naší mateřské škole, určitě budeme začínat tím, kde jsme před Vánoci skončili, tedy přáním, a možná i s ním spojenými otázkami:

 • Jaké byly Vánoce u nás doma?
 • Co jsme dělali na silvestra a na Nový rok?
 • Přál mi někdo do nového roku?
 • Co si přeji od nového roku já?
 • Jaký by měl být náš nový rok?
 • Co pro to můžeme udělat?
 • Na co a na koho bychom neměli v novém roce zapomenout?
 • Co je to vlastně rok?
 • Jak dlouhý krok má slepice?


Činnosti jsou vypůjčeny z publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od PODZIMU DO ZIMY. Autorkami jsou Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová a Alena Vondrušková.


Příležitosti k učení – hlavní vzdělávací cíle:

Děti se v tématu mohou učit:

 • žít ve společenství druhých lidí a přijímat jeho hodnoty,
 • podílet se na vytváření podmínek a ovlivňovat svůj životní styl,
 • vytvářet si pozitivní vztahy ke světu a ostatním lidem,
 • rozvíjet interaktivní dovednosti,
 • řídit záměrně své chování,
 • zajímat se o přírodu a její zákonitosti (rok, roční období, čas atd.).


VÍTACÍ RITUÁL K NOVÉMU ROKU

Nový rok se narodil,

přišel – i když nechodil.

Přání nám všem pověděl –

jaký bude, nevěděl.

(Hana Nádvorníková, Eva Svobodová)

Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu,

starý rok překročil osudnou hodinu.

Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz,

že ten rok letošní začíná včas!

(Kopecká, 2003)

Společně prozkoumáme, jak se nosí novina. Není to totéž jako nosit v ruce noviny. Naše novina je zpráva, kterou potřebujeme ostatním vyřídit. A některé z dětí nám poradí, co jsou noviny. Básničku se můžeme naučit tak, že nejprve vynecháváme konce veršů a děti doplňují slova, která se rýmují – „nesu vám… novinu, překročil… hodinu“, příp. si upřesňujeme „co dělám – píšu novinu nebo nesu novinu“, jak začal letošní rok, „pozdě, nebo včas“?


NOVÝ ROKU, UDĚLEJ PÁR KROKŮ – HONIČKA

Jedno dítě představuje Nový rok – je to malé miminko, které zatím jen sedí na zemi. Děti stojí volně v herně a volají na něj: „Nový roku, Nový roku, udělej pár prvních kroků!“ Nový rok odpovídá: „Kroky ještě neumím, ale vás si dohoním!

Učitelka později doplní další námět na pohyb: Nový rok už umí lézt po čtyřech! Dítě (Nový rok) pak honí ostatní děti, ale všichni se pohybují jen daným způsobem (lezením po čtyřech). Koho chytí, stává se honičem. Postupně volíme další možnosti honění – plazení, převalování, lezení jako rak... Pohyby mohou navrhovat i děti.


KOLIK JE MĚSÍCŮ? – HRA S ČÍSLY

Tato aktivita je vhodná pro starší děti. Učitelka předloží dětem číslice od 1 do 12 napsané na samostatných papírech. Společně z nich složíme číselnou řadu a učitelka dětem položí otázku, co to může být. Děti nejspíše dojdou k tomu, že jsou to číslice na hodinách – můžeme si je složit do velikého kruhu a hodiny vytvořit.

Co by to ještě mohlo být, co ještě můžeme označovat číslicemi 1–12? Děti nejspíše přijdou na to, že i měsíců je dvanáct a že každý z nich má své označení. Pokud děti tuto alternativu nenabídnou, učitelka se je k ní snaží dovést pomocnými otázkami, např. zda mají podle nich rok a číslo 12 něco společného.

Měsíce si vyjmenujeme a pak jejich názvy učitelka napíše na papír pod příslušné číslo. Teď už víme, jak se měsíce jmenují. Jak ale budou měsíce tohoto nového roku vypadat, co pěkného se v nich stane, to zatím nevíme.

Navrhneme dětem, ať si na závěr každého měsíce nakreslí, jak vypadal, jaký byl, jak jsme jej prožili. Na jeden papír může kreslit více dětí nebo se domluví na vystřídání – každý měsíc bude kreslit několik dětí ze třídy tak, aby se vystřídali všichni.

Papíry s číslicemi můžeme připevnit na stěnu ve třídě a vracet se k nim až do konce školního roku. Několik posledních měsíců (červenec–prosinec) už děti sice v mateřské škole nebudou, ale před prázdninami si můžeme i tyto měsíce naplnit – co se asi o prázdninách a po nich bude dít? Můžeme si nakreslit prázdninové cestování, v září pak to, jak jdeme s taškou do školy, co budeme asi dělat na podzim apod. Téma můžeme výtvarně zpracovat i s využitím dalších motivací.


VSTÁVEJ, NOVÝ ROKU

Hra je obdobou hry „Honzo, vstávej“, lze ji motivovat pranostikou „Na Nový rok o slepičí krok“. Co to znamená? Co asi se o slepičí krok prodlouží?

Na jedné straně prostoru je jedno z dětí, vyvolávač. Na opačné straně proti němu stojí v řadě ostatní děti. Vyvolávač zavolá na první dítě: „Vstávej, nový roku!“ Dítě mu odpoví: „Kolikpak mám udělat kroků?“ Vyvolávač mu určí počet a druh kroků, např. tři slepičí (krátké krůčky), o které se dítě smí posunout. Vyvolávač pokračuje u dalšího dítěte. Vymýšlí různé varianty krůčků – mohou to být kroky různých zvířat (dva medvědí, pět liščích, jeden hadí…), ale také třeba kroky podle ročních období (zima má kroky krátké, protože jsou dny kratičké a daleko nedojdeme, léto má dny dlouhé, a tak jsou naše kroky také dlouhé, podzim a jaro – kroky nejsou ani dlouhé, ani krátké). Kdo dojde první k vyvolavači, vystřídá ho v jeho roli.


Činnosti jsou vypůjčeny z publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od PODZIMU DO ZIMY. Autorkami jsou Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová a Alena Vondrušková.