DOBRÁ ŠKOLA - nejrozsáhlejší edice odborných publikací pro ředitele a učitele mateřských, základních a středních škol
/ příklady dobré praxe 
/ praktické náměty do výuky
/ kopírovatelné pracovní listy pro děti 
/ přílohy a metodická podpora pro učitele
/ e-knihy s možností tisku
/ podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků
/ v souladu s RVP PV a RVP ZV
/ akreditované vzdělávání pedagogů

Publikace

V příručkách najdete atraktivní náměty do hodin koncipované tak, aby odporovaly proces vyučování s důrazem na projektově orientovanou výuku, rozvoj klíčových kompetencí žáka a podporu průřezových témat.
Všechny publikace jsou zaměřeny prakticky, obsahují ověřenou metodickou podporu a velké množství kopírovatelných materiálů, pracovních listů, příloh a dalších námětů pro vyučování.

Autory publikací jsou výhradně čeští učitelé a špičkoví odborníci s pedagogickou praxí.

Edice aktuálně nabízí výběr již více než 150 praktických titulů!
 

Co přináší...

ověřený obsah  =  jistota kvality
širokou nabídku témat  =  možnost výběru
hotové přípravy  =  úspora času
kopírovatelné přílohy  =  nové náměty
formu e-knih  =  další využítí ICT
semináře a konference  =  metodická podpora
 
...a ceny metodických příruček? Již od 270 Kč!
 
Praktické příručky jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky:
► ředitele MŠ a ZŠ
► učitele MŠ a ZŠ
► výchovné poradce
► metodiky prevence
► speciální pedagogy
► třídní učitele
...a další odborníky


Věříme, že publikace Dobré školy – Dobré školky se pro Vás stanou vítaným a dostupným pomocníkem ve Vaší náročné práci. Proto oceňujeme Vaše názory a připomínky a velice za ně děkujeme. Neváhejte nás i nadále kontaktovat!

A proč vlastně Dobrá škola-Dobrá školka?

Stupeň prospěchu DOBRÝ znamená v rámci klasifikace na vysvědčení „průměr“. Edice Dobrá škola – Dobrá školka si však dává za cíl být hodnocena stupněm VÝBORNÝM. Posouzení necháme zcela na Vás a pevně doufáme, že informace a podněty z publikací naší edice ve Vašem hodnocení uspějí na výbornou a pomohou Vám zvládat každodenní nástrahy učitelské praxe.

Didaktické hry

Portfolio edice vhodně doplňují didaktické hry, které představují nedílnou součást aktivit pro rozvoj dětí. Děti rozvíjejí své schopnosti a dovednosti zábavnou formou. Prostřednictvím her se učí přesnému pozorování, popisu, vyjadřování. Zdokonalují početní schopnosti, analyzují tvary, formy, řečové schopnosti. 

Další produkty

V neposlední řadě v rámci naší edice naleznete produkty pro efektivní organizaci Vašeho pracovního času,úspěšné zvládnutí slovního hodnocení, sledování vývoje předškoláků a jedinečná CD s hlasy zvířat doplněné rozsáhlou metodickou a obrazovou podporou.