Praktické a inspirativní pracovní sešity pro všechny
starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele,
kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí.


Co nové řady pracovních sešitů nabízejí?
 
       • aktivity     přípravu  rozvoj  kreativitu
       • úkoly  procvičování    pomoc  motivaci
       • hry  zábavu  vzdělávání   inspiraci 

Čím se mohou pochlubit navíc?

Odborností, propracovaností a zároveň dostupnou
a jednoduchou formou!

Vyzkoušejte je se svými dětmi také! 

Více se dozvíte zde...


Dějiny KuliFerdova světa se začaly psát na jaře roku 2011... 

Tehdy jsme ve spolupráci s několika mateřskými školami po celé republice začali ověřovat koncepci pracovního sešitu určeného pro předškolní vzdělávání. Už v září tohoto roku jsme na základě pozitivních ohlasů uvedli na trh první díl pracovního sešitu pod názvem KuliFerda.

Sada sešitů 
KuliFerda je zaměřena na práci s nejstaršími dětmi v mateřinkách, především na podporu jejich školní zralosti a spolu s metodickými materiály umožňuje pedagogům v MŠ odborně a systematicky rozvíjet dovednosti předškoláků po celý školní rok.


 Rok 2012 ukázal rostoucí zájem o tento druh pracovních materiálů nejen ze strany vyučujících v mateřských školách, ale také ze strany rodičů.

A co víc — rodiče dětí, které používaly ve školce KuliFerdu, chtěli v takové domácí přípravě pokračovat i po jejich nástupu do školy.

 

Klíčem této koncepce je správná motivace dětí — pokud aktivity děti baví, pak samy chtějí dál objevovat, a tak se přirozeně rozvíjí. Při vhodném vedení jsou pak děti šťastné, když mohou takto „pracovat“.
 
Dnes s KuliFerdou pracují učitelky a vychovatelé ve stovkách školek po celé republice, a KuliFerda je tak kamarádem a průvodcem již více jak 10 000 předškoláků!
Proto jsme v roce 2013 začali připravovat ve spolupráci s dalšími zkušenými učiteli a odborníky celou edici praktických a dostupných pracovních sešitů s názvem KuliFerda a jeho svět. Tyto sešity hravou formou motivují děti k zvládání jednotlivých úkolů a obsahují praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče. 

 
Logické uvažování, kladení otázek a hledání souvislostí — to jsou prvky, které výrazně odlišují tyto sešity od ostatních na trhu. Všechny aktivity vhodně navazují na předškolní a školní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností. 
 
Více informací zde...
 
          KuliFerdovo desatero
 
 
V současné době nabízíme pro děti přibližně od 3 do 10 let již bezmála 100 pracovních sešitů v 17 řadách: 
 
•  pracovní sešity pro předškolní vzdělávání dětí v MŠ
KuliFerda
KuliFerdík
 
•  pracovní sešity pro domácí přípravu předškoláků
Činnosti a aktivity pro rozvoj dětí při poznávání okolního světa
Domácí příprava pro šikovné děti ve věku 4-6 let
Pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ
Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy
Ověřování školních předpokladů dítěte
 
•  pracovní sešity pro prvňáky a malé školáky
Procvičování učiva českého jazyka, prvouky a matematiky pro 1. ročník ZŠ
Procvičování učiva českého jazyka pro 2. až 3. ročník ZŠ
Procvičování učiva matematiky pro 2. až 3. ročník ZŠ
Procvičování učiva prvouky pro 2. až 3. ročník ZŠ
Procvičování učiva českého jazyka pro 3. až 4. ročník ZŠ
Procvičování učiva matematiky pro 3. až 4. ročník ZŠ
Procvičování učiva prvouky pro 3. až 4. ročník ZŠ
 
•  pracovní sešity pro děti se speciálními potřebami
Pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ
Pracujeme s předškolákem s ADHD
Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku

 
​V této koncepci chceme pokračovat i dále a již nyní připravujeme atraktivní a praktické publikace také pro starší děti!
 


A proč KuliFerda?
 
Jméno Kuliferda použil Karel Čapek v jednom ze svých sloupků Ze života slov a podle nás se krásně hodí jako synonymum dětské zvídavosti a šikovnosti. A edice KuliFerda a jeho svět bude zahrnovat nejen sešity, ale i další aktivity pro zvídavé a šikovné děti od 3 do 10 let.

 
           

 
Na těchto stránkách i prostřednictvím našich partnerů vás průběžně budeme informovat o novinkách!
 

KuliFerda a jeho svět, to jsou praktické a inspirativní pracovní sešity
pro všechny starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele,
kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí.