Následující činnosti a aktivity jsou zasazeny do nadcházejícího podzimního času a monitorují nejen změny v přírodě, ale zároveň nabízí prostor pro vnímání odlišností, vytváření společných pravidel soužití a charakterizování různých modelů chování a jednání. Ukázka je převzata z publikace Kůry, můry, ven, ať je krásný den, jejíž autorkou je Hana Švejdová. Ta jednotlivé aktivity opřela o pohádku Pavla Šruta Tři medvědi a babka Chňapka (z knihy Kočičí král, vydal Albatros v Praze v roce 1989). Než si ukážeme konkrétní hry a aktivity, pojďme se podívat, co dětem tyto aktivity přinesou, aneb jaké jsou dílčí vzdělávací cíle.

Dílčí vzdělávací cíle:

  1. děti jsou motivovány k vnímání světa a života ve svém okolí
  2. učí se rozlišovat a pojmenovávat barvy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, učí se řadit, třídit
  3. učí se orientaci v prostoru a reakci na signál i slovo
  4. procvičují základní pohybové i pracovní dovednosti
  5. učí se orientovat v situaci, pojmenovávat různé chování a jednání na základě hry i reálně zkušenosti, postupně si vytváří vlastní povědomí o tom, co je slušné, a naopak
  6. dostávají příležitost aktivně se podílet na vytváření společných pravidel a učí se je respektovat
  7. učí se vyjadřovat prostřednictvím pohybu, slova, výtvarných činností
  8. dostávají prostor ke spolupráci s ostatními dětmi i ke sdílení společné činnosti a hry

Délka realizace: Aktivitu můžete provádět kdykoli během podzimu (ideálně říjen - listopad) a zabere 3-4 týdny

Věková skupina: Věkově smíšená skupina dětí - střídání aktivit, ve kterých dostávají prostor děti mladší i starší, a přesto je možné většinu aktivit sdílet společně

Co potřebujeme:  Podzimní plody, listy, přírodní materiál, různé čepice a klobouky, plyšové medvědy, deky, polštáře, obrázky nebo fotografie zvířat, audio nahrávky života v lese, barvy, výtvarné potřeby...


Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře...

Podzimní setkávání ve školce (v družině), podzimní pobyty venku, vycházky do lesa, podzimní objevy, pro to vše se nabízí řada zajímavých činností a aktivit, které děti zabaví a zároveň při nich budou rozšiřovat a zlepšovat své schopnosti a dovednosti. Co dalšího můžeme s dětmi podnikat, když se venku barví listí, ale sluníčko stále hřeje?


1. "Vstávej, vstávej, ratata, podzim ťuká na vrata"

Jak na to: Sedíme v kruhu a hrajeme obdobu hry Na peška. Jeden v roli Podzimu se slaměným kloboukem ozdobeným barevnými listy, šátky a plody chodí okolo kruhu. Ostatní, sedící v kruhu vytleskávají nebo vydupávají říkadlo v rytmu. Komu Podzim posadí klobouk na hlavu, ten honí. Úkolem honěného je oběhnout kruh a sednout si na uvolněné místo.

 

2. Jaké podzimní stopy jsme venku objevili?

Jak na to: Kdo ví, pokládá list či kaštan na rozložený textil uprostřed kruhu (např. někdo viděl, že padá listí, někdo pouštěl draka, někdo viděl traktor na poli, jablka na stromech, obrovskou dýni apod.). Zúročíme tak osobní zkušenost dětí i zážitky z vycházek a hned si spolu na všechno zahrajeme, například:

a) na to, jak fouká vánek, větřík i pořádný vítr i jak padají hrušky ze stromu - pohybová improvizace. 

b) na létání draků s různými říkadly - pohybová improvizace

c) na zavařování kompotů či na podzimní košík, do něhož sbíráme plody. Děti sedí v kruhu na židlích rozdělené např. na jablka, hrušky, švestky nebo kaštany, žaludy, ořechy. Když se řekne "trhám jablka", vymění si mezi sebou místo děti, které jsou jablíčky. Když "trhám ovoce", vymění si místo všichni. Obdobně "sbírám kaštany", "sbírám kaštany a žaludy", "sbírám podzimní plody" - děti reagují na signál. Pro lepší orientaci je vhodné, by držely v dlani označení toho, co jsou - třeba barevné korálky, skutečné plody...

d) na traktory na poli. Děti se rozdělí do dvojic, jeden představuje traktor, druhý valník, spojí se a volně se pohybují v prostoru a přitom říkají "dddd-dddd" - znázorňují zvuk traktoru. Pozor jen, aby se žádný traktor nesrazil. 

e) na barevné listy unášené podzimním větrem. Každé dítě má šátek - list za pasem, jeden je vítr, honí ostatní, fouká. Když někomu sebere šátek - list, dotyčný se stává příštím větrem - doplníme zvukově. 

f) na podzimní mlhu. Společná hra s velkým prostěradlem - hádáme, koho mlha překryla, kdo se ztratil. Dvojice dětí poodejde stranou, jiné děti mlha ukryje. Úkolem je poznat, kdo ze skupiny chybí. Jindy mlha překryje všechny věci zapomenuté venku - kropáč, dědovo kladívko atd., předměty přidáváme pod prostěradlo, děti se je pokusí vyjmenovat.  

 

3. Co všechno podzim dovede, čeho by mohl být král?

Společně se na základě předchozí aktivity dobíráme personifikace podzimu: umí barvit listí - mohl by to být Barevný král, ale taky Ovocný král, Větrný král, Nastydlý král apod. Je škoda zůstat jen u pojmenování, prostor se nabízí nejen pro výtvarné zpracování, ale i pro další hru. Na všechny podzimní krále si zahrajeme, např.:

a) Barevný král - jiná varianta hry Čáp ztratil čepičku. Děti představují podzim, učitelka či zkušenější dítě je Barevný král a volá: "Podzime, bratříčku, přidej mi barvičku....např. červenou, světle zelenou, strakatou." Úkolem dětí je co nejrychleji najít jmenovanou barvu v interiéru a dotknout se jí. Kdo krále neposlechne - nenajde správnou barvu, stává se příštím králem nebo může být králem potrestán například tím, že vybarví červené jablko na stromu, a pak může ve hře pokračovat.

b) Větrný král - učitelka nebo starší dítě s šátkem je Větrný král a říká: "Já zle kouknu, strašně fouknu". Poté honí děti, děti se mohou zachránit objetím s kamarádem.

c) Ovocný král - pochlubí se, jaké ovoce mu uzrálo (hra se skutečnými plody spojená s jejich ochutnáváním nebo hra s obrázky, ovocným pexesem, apod.). Poté děti představují jablka, hrušky, švestky,, stojí na jednom konci herny. Dva honiči v roli toho, kdo má na ovoce chuť, jsou na druhém konci a říkají: "Jablka, hrušky, švestky, my je sníme všecky." Ovoce-děti odpovídají: "Ne ne ne, ne ne ne, nechceme být snědené," a přebíhají na opačný konec. Honiči běží proti nim a koho chytí, ten je jakoby sněden a přidává se k honičům. Nakonec všechno ovoce sníme a to je dobře - proč? Kdo má jaké ovoce rád? A hned je tu další prostor pro výtvarné i pracovní činnosti, smyslové a zobrazovací hry, kdy se v různé druhy ovoce a zeleniny proměňujeme podle pokynů, apod.

d) Nastydlý král - kdekdo na podzim snadno nastydne. Proč? "Podzim ťuká na vrata, nastydnete, mrňata," říká honič v roli Nastydlého podzimního krále. Mrňata přemýšlejí, jak se dá před podzimním nachlazením uchránit: teplým oblečením, vitamíny, pohybem. A hned jsou na světě nové záchrany před honícím podzimem. Kdo dostane babu, je nastydlý a sedne si na koberec. Zachránit ho může ten, kdo ho objeme jako teplý svetr, nebo ten, kdo mu do ucha pošeptá něco, co má v sobě vitamíny.

 

Takto hravou formou se děti seznámí s několika událostmi, ke kterým na podzim dochází, barví se listí, sklízí se některé ovoce, ochlazuje se, snadno se onemocní. Přejeme Vám hodně zábavy při aktivitách! Pro ještě více tipů a nápadů se stačí podívat do publikace Kůry, můry ven, ať je krásný den, ze které pochází ukázka. Autorkou publikace je Hana Švejdová.