Zbavíme se všeho, co není důležité a přitom nás může rozptylovat a odvádět pozornost od práce:

  1. Všechno, co máme na pracovním stole, položíme na zem nebo někam jinam.
  2. Vytvoříme úplně prázdnou plochu.
  3. Chvilku si odpočineme a představíme si, jaké by to bylo mít každý den takovou příjemně prázdnou plochu k dispozici.
  4. Vrátíme se k ukládání věcí na stůl. Některé věci, které byly dosud na stole, je možné dát na nějakou poličku, do krabice, kterou postavíme vedle stolu. (Vogel 2009, s. 97)

Pamatujme, že každou práci bychom měli ukončit úklidem stolu, protože jen tak budeme mít sílu chtít začít pracovat. Tímto způsobem podpoříme motivaci k práci.

 

Jak ihned najít, co potřebuji

Jedním z faktorů, který nás odvádí od práce, je neustálé hledání něčeho. Nejen, že se připravujeme o drahocenný čas, ale také zvyšujeme své psychické napětí.

Jaký je tedy nejlepší sytém uspořádání potřebných věcí? V první řadě musí být vše přehledně uspořádáno. Věci musí být rovněž dostupné, abychom vždy dokázali rychle najít to, co potřebujeme. Týká se to i příprav na výuku jednotlivých předmětů ve škole.

Vogel (2009, 99 an.) doporučuje systém ORKI:

 

Obory – rozdělit

Jestliže vyučujeme pouze jeden obor, dělení v této fázi neřešíme. Pokud ale učíme více oborů – předmětů, pak je toto dělení výhodné a potřebné.

 

Věkové skupiny, případně ročníky

Výhodnější je řadit materiály podle jednotlivých ročníků než podle tematických okruhů. Například pro výuku literáta Nezvala řadíme věci, které budeme potřebovat k tomuto autorovi. Jinak budeme trávit čas stálým hledáním a chystáním materiálů. Na mnohé přitom můžeme zapomenout, protože si ani neuvědomíme, že máme mnoho zajímavého materiálu. Dokonce se může stát, že něco budeme hledat znovu.

 

Kancelářské pořadače

Pro všechny vyučované předměty a ročníky založíme samostatné pořadače. Zařadíme do nich například roční plán, přípravy na hodiny a jejich úpravy, pracovní listy, folie, okopírované předlohy a podobně. Tedy pro každý ročník a předmět budeme potřebovat jeden pořadač. Může se nám zdát, že je to zbytečné, ale nenechme se zmást, opravdu nám to usnadní práci. Jednotlivé materiály vkládejte do průhledných obalů. Také je dobré a pro rychlou orientaci nezbytné oddělit barevným papírem jednotlivé tematické okruhy v ročníku. Je možné si do pořadačů vložit i odkaz například na to, že k opakování použijeme materiál z jiného pořadače, nebo si materiál okopírovat. Odkazy si také vytvoříme například na fotky, knihy, soubory v PC a podobně – tedy na věci, které nejsou přímo zařazeny v pořadači. 

Nesnažte se řadit materiály například podle abecedy, není to lepší. Opravdu nejlépe se osvědčuje řadit materiály chronologicky, tedy tak, jak jsou postupně probírány. Také je výhodné vždy použít jednu barvu na každý předmět. Tak například všechny materiály do zeměpisu budou označovány barvou modrou, popis na pořadači může mít také modrou barvu. Všechno, co se týká biologie, bude zelené a podobně. Věřte tomu, že i v době, kdy se bez počítačů a jiných elektronických vymožeností neobejdeme, nám tohle velmi pomůže a zvýší efektivitu práce.

 

Integrace dalších materiálů

Je potřeba založit materiály, které nelze dát přímo do pořadače. Co s nimi? Například nahrávky na PC, CD, MP3 a podobně dáme na jedno místo a pořídíme si jejich seznam, který očíslujeme. Pak už jen do jednotlivých pořadačů vložíme odkazy na jednotlivé materiály ve formě číslic.

No a co dál? Zvláště my ženy, i když prosím nevnímejte tuto poznámku jakkoli nevhodně, víme, jak je nezbytné sem tam probrat ve skříni oblečení a udělat revizi, něco rozdat, něco přešít, využít na hadr k úklidu, něco vyhodit. To stejné platí i o našich ma te riá - lech. Materiály třídíme jednou za rok, nejlépe na konci nebo na počátku nového školního roku. Obojí má výhody i nevýhody. V červnu si ještě docela dobře pamatujeme, co zmateriálů se neosvědčilo, co jsme nepoužili a podobně. Na počátku nového školního roku zase získáme lepší přehled, co máme nachystáno.

Pořádek je opravdu důležitý. Jistě si vybavíte oblíbený bonmot, že pořádek je pro „ … a chytrý zvládne i chaos“. Ovšem zkušenost nás už mnohdy poučila, že to neplatí vždy. Proto, se pokusíme pár tipů ohledně pořádku připomenout. Zda je využijeme či ne, záleží jen na nás. Jakýkoli materiál, pokud ho potřebujeme často a vždy, je třeba ihned vrátit na jeho původní místo. Jinak si začneme dělat hromádky, které rostou a rostou, jsou nepřehledné a už si nevzpomeneme, co v nich je. Hromádka je náš nepřítel, i když se „tváří nevinně“. Jen to, co budeme například používat zase za týden nebo maximálně za deset dní, dáme třeba na odkládací stoleček anebo nějaké speciální místo (přičemž opět bereme v potaz možná rizika nových nepřehledných hromádek).

 

Systém ukládání v PC

Dnes máme spoustu věcí uloženo v PC. Matriály přímo posíláme žákům po internetu nebo si je z PC tiskneme. Jednotlivé materiály máme uloženy například v powerpointových prezentacích. Využíváme například moodle systémy a jiné.

Opět lze využít nám už známého systému ORKI:

  1. Založíme složku Škola. Všechno, co se týká školy, bude zde, nic jinam nedáváme, jinak to nenajdeme.
  2. Tady si opět, podobně jako jsme učinili u pořadačů, vytvoříme stejné názvy složek pro jednotlivé předměty a jednotlivé ročníky. Například Dějepis 5. ročník a podobně. Začínejte názvem, ne ročníkem, jinak PC bude mít problém řadit názvy abecedně.
  3. V rámci jednotlivých složek založíme soubory pro jednotlivé tematické okruhy.
  4. Lze založit také dva speciální soubory – jeden na přípravy, jeden na zkoušení nebo testy. Nejlépe se v praxi osvědčuje členit jednotlivé složky na tři, maximálně čtyři, úrovně. Jinak se systém stane nepřehledným.
  5. Můžeme si založit i složku archív, kam dáme věci momentálně neaktuální, ale s vyhlídkou, že je budeme potřebovat někdy v budoucnu.
  6. Nakonec pravidelně zálohujeme materiály. Nejlépe každé dva až tři měsíce.

 

Ukázka pochází z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe, autorkou je Mgr. Dita Janderková, Ph.D. Publikace pro osobnostní rozvoj nabízíme také ve výhodném balíčku v e-shopu Dobrá škola.