To jsou praktické a inspirativní pracovní sešity pro všechny starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele, kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí.


Pracovní sešity pro předškoláky

 • jsou určeny k procvičování konkrétních dovedností, schopností a znalostí dětí 
  v domácím prostředí
 • učí děti cílevědomě pracovat a hravou formou je motivují k zvládání jednotlivých úkolů
 • obsahují praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče vč. rozšiřujících aktivit


Koncepce pracovních sešitů

 • jsou odborné koncipované a současně jednoduché
 • jsou metodicky propracované se zaměřením na vzdělávací cíle
 • vedou děti již od předškolního věku k vytváření kompetencí
 • obsahují ověřené úkoly, příklady a aktivity
 • jsou zpracované zkušenými učitelkami a odborníky z praxe
 • jsou srozumitelné a nezahlcují odbornými výrazy
 • mají vysokou výtvarnou úroveň a dostupnou formu


Forma pracovních sešitů


pracovní listy v praktickém formátu A4
 • ​poskytují dítěti dostatek prostoru pro práci
 • neomezují aktivity a nerozptylují pozornost
 • umožňují rozvíjet kreativitu i poskytovat zábavu

​rozsah 16 až 32 stran 
 • nabízí optimální objem aktivit v dané problematice či tématu
 • podporuje pozitivní motivaci dosažitelností splnění úkolů
 • umožňuje rozdělení témat a jejich řazení do více sešitů

výtvarná a grafická úroveň 
 • jednoduché a milé ilustrace vhodné danému věku dítěte
 • obrázky poskytují inspiraci a rozvíjejí kreativitu
 • přehledná struktura a navigace
.


Je nám ctí, že vám můžeme představit tým autorek a ilustrátorek, které se podílejí na publikacích pro předškoláky.

 
Autorky       Ilustrátorky

Mgr. Jaroslava Budíková

Mgr. Michaela Gondeková

Mgr. Věra Gošová

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

Mgr. Lenka Křapková

Mgr. Martina Kupcová

Mgr. Jana Pechancová

Bc. Šárka Veselá

Mgr. Helena Vlčková